Certyfikacja CSA STAR

Certyfikacja CSA STAR

Zapewnij klientów o bezpieczeństwie swoich usług w chmurze obliczeniowej

Zapewnij klientów o bezpieczeństwie swoich usług w chmurze obliczeniowej

Red Overlay
Certyfikacja CSA STAR
Certyfikacja CSA STAR
Red Overlay

Czym jest certyfikacja CSA STAR?

Certyfikacja STAR jest to nowa unikalna usługa opracowana w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych w chmurze obliczeniowej w ramach ulepszenia normy ISO/IEC 27001

Utrzymanie bezpieczeństwa danych i sieci IT ma kluczowe znacznie dla biznesu. Zapotrzebowanie na większą ilość rozwiązań w zakresie oszczędnego przechowywania danych i opłacalnego oprogramowania oraz mobilnego dostępu doprowadziło do częstszego stosowania chmury obliczeniowej – i chociaż stwarza ona wiele nowych możliwości, wiąże się również z szeregiem nowych zagrożeń związanych z bezpieczeństwem informacji  Aby odpowiedzieć na rosnące obawy biznesowe, Cloud Security Alliance (CSA) – organizacja non-profit, której misją jest promowanie najlepszych praktyk w zakresie przetwarzania danychw chmurze – stworzyła Macierz Kontroli Usług w chmurze obliczeniowej (Cloud Control Matrix – CCM). Macierz opracowana z branżową grupą roboczą określa wspólne środki kontroli odpowiednie dla bezpieczeństwa danych w chmurze. Poprzez wdrożenie CSA STAR Certification, oprócz zgodnego z ISO/IEC 27001 Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, organizacje mogą zapewnić sobie pełne zrozumienie ryzyka i jego wpływu na sytuację gospodarczą. Pozwoli to na ochronę kluczowych procesów biznesowych przed skutkami niedopatrzeń.


Certyfikacja CSA STAR - Korzyści

Certyfikacja CSA STAR jest ogromnym źródłem korzyści dla przedsiębiorstw niezależnie od ich wielkości. Certyfikacja STAR przyczynia się do zwiększenia zaufania klientów i wiarygodności organizacji oraz zapewnienia Państwa firmie przewagi konkurencyjnej. Wraz z implementacją ISO/IEC 27001 – najczęściej wdrażanej międzynarodowej normy dotyczącej zarządzania bezpieczeństwem informacji – organizacje mogą zapewnić sobie pełne zrozumienie ryzyka i jegp wpływu na funkcjonowanie przedsiębiortswa, aby możliwe było wdrożenie środków kontroli w celu ochrony kluczowych dla firmy informacji. 

Dodatkowo Certyfikacja CSA STAR może pomóc Państwu jako dostawcom usług w chmurze w zakresie:

  • zapewnienia kadrze kierowniczej wyższego szczebla widoczność, aby mogła oceniać skuteczność swojego systemu zarządzania w związku z oczekiwaniami sektora bezpieczeństwa danych w chmurze i normy ISO/IEC 27001
  • realizacji auditu służącego odzwierciedleniu sposobu, w jaki cele Państwa organizacji są ukierunkowane na optymalizację usług w chmurze
  • wykazania postępów i poziomów wydajności przez niezależnie zatwierdzone wyróżnienie nadane przez CSA
  • porównania Państwa wydajności z wydajnością konkurencji


Na jakim etapie znajduje się Twoja organizacja?

Posiadamy odpowiednie kursy szkoleniowe oraz materiały dydaktyczne dla każdej organizacji. Dla ułatwienia drogi do implementacji CSA STAR dopasowujemy nasze pakiety specjalnie do Twojej organizacji. Przygotujemy ofertę tak, aby wyeliminować zbędne zawiłości i koszty. Naszą misją jest pomóc Państwu dotrzeć szczęśliwie do celu podróży – certyfikacji – niezależnie od punktu startowego.


Dlaczego BSI?

BSI (British Standards Institution) to instytucja ściśle związana ze standardami i normami międzynarodowymi. Firma została założona w 1901 r. i była pierwszą na świecie Krajową Jednostką Standardów. Działając na mocy Przywileju Królewskiego opracowuje i dostarcza produkty oraz najwyższej jakości usługi, dostosowane do wymagań każdej organizacji. Certyfikowaliśmy tysiące firm na świecie podnosząc skuteczność i efektywność ich działań. Nasze porfolio obejmuje ponad 30 tysięcy wykorzystywanych obecnie norm, stanowiących bogate źródło wiedzy i najlepszych praktyk.

Jesteśmy u źródeł ISO

BSI jako najstarsza na świecie organizacja normalizacyjna utrzymuje rolę lidera w opracowaniu norm międzynarodowych. Jesteśmy jednym z członków - założycieli ISO (Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej) oraz stałym członkiem jej Rady, a także Rady jej europejskiego odpowiednika CEN (Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego).

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w Polsce i na świecie

Ponad 100 lat temu staliśmy się pionierami w dziedzinie norm, a dzisiaj cieszymy się pozycją lidera na tym rynku. Pomagamy ponad 84 000 organizacji ze 193 krajów w zdobyciu przewagi nad konkurencją - począwszy od największych światowych marek po małe i średnie ambitne przedsiębiorstwa lokalne. Jako jedna z nielicznych organizacji, które faktycznie od początku do końca rozumieją normy, nie tylko oceniamy, na ile dobrze firmy spełniają ich wymagania - my także tworzymy nowe normy od podstaw i szkolimy globalnie zespoły pracowników w kierunku stosowania ich i zwiększania efektywności.

BSI to wieloletnie doświadczenie na rynku polskim – mamy ponad 800 klientów w Polsce, a w ciągu roku szkolimy ponad 3000 osób.

BSI to uznany na całym świecie symbol zaufania

BSI nie tylko pomaga podnosić efektywność organizacji, ale również zwiększa zaufanie jej klientów, ponieważ nasz Symbol Certyfikacji jest uznanym na świecie symbolem wiarygodności.

Nasze wartości korporacyjne obejmujące uczciwość, ciągłe doskonalenie i zaangażowanie stanowią podstawę wszystkich naszych działań.

 

 

Spraw by jakość wpisała się w kulturę Twojej organizacji 

 Skontaktuj się z nami wybierając odpowiedni formularz