Zarządzanie Informacją o Prywatności

ISO/IEC 27701 Zarządzanie Informacją o Prywatności

Zarządzanie Informacją o Prywatności

Odpowiedzialność i zaufanie do danych osobowych

Odpowiedzialność i zaufanie do danych osobowych

Red Overlay
iso-27701-zarzadzanie-infromacja-o-prywatnosci
iso-27701-zarzadzanie-infromacja-o-prywatnosci
Red Overlay
Privacy info management

Czym jest ISO/IEC 27701 Zarządzanie Informacją
o Prywatności?

ISO/IEC 27701 to rozszerzenie do norm ISO/IEC 27001 Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji i ISO/IEC 27002 Zasady Zabezpieczania Informacji, które dotyczą kwestii zarządzania prywatnością informacji.

Ten międzynarodowy system zarządzania prywatnością, jest przewodnikiem po prywatności informacji, wyjaśniającym jak organizacja powinna zarządzać danymi osobowymi i wspierać działanie zgodnie z przepisami dotyczącymi prywatności na całym świecie.

Korzyści normy ISO/IEC 27701:

  • Buduje zaufanie wobec zarządzania danymi osobowymi
  • Zapewnia przejrzystość między zainteresowanymi stronami
  • Ułatwia budowanie skutecznych umów biznesowych
  • Wyjaśnia role i obowiązki
  • Obsługuje zgodność z przepisami dotyczącymi prywatności
  • Zmniejsza złożoność, dzięki integracji z wiodącym standardem bezpieczeństwa informacji ISO/IEC 27001

Dla kogo jest ISO/IEC 27701 oraz szkolenia wg tej normy?

Norma ISO/IEC 27701 przeznaczona jest dla wszystkich rodzajów organizacji, publicznych i prywatnych: firm, urzędów czy organizacji non-profit. 

Szkolenia przeznaczone są dla przedstawicieli dowolnej wielkości lub typu organizacji, które są obecnie zaangażowane w planowanie, wdrażanie i utrzymywanie SZIP zgodnie z normą ISO/IEC 27701:2019. Norma stanowi przewodnik dla organizacji, które są odpowiedzialne za osobiste dane osobowe (Personally Identifiable Information PII) w ramach systemów zarządzania informacjami (SZBI/ISMS), szczególnie dla osób przetwarzających i nadzorujących powyższe systemy.

Poznaj wybrane usługi BSI

Skontaktuj się z nami wybierając odpowiedni formularz