Cyberbezpieczeństwo
i Ciągłość Przepływu Informacji

Cyberbezpieczeństwo
i Ciągłość Przepływu Informacji

Zarządzanie bezpieczeństwem i ochroną informacji w cybeprzestrzeni

Zarządzanie bezpieczeństwem i ochroną informacji w cybeprzestrzeni

Red Overlay
CSIR-Cyberbezpieczeństwo i Ciągłość Przepływu Informacji
CSIR-Cyberbezpieczeństwo i Ciągłość Przepływu Informacji
Red Overlay

Co to jest Cyberbezpieczeństwo i Ciągłość Przepływu Informacji?

infor lock

Cyber Security Information Resilience CSIR (ang.)

Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni jest obecnie jednym z największych priorytetów, do którego powinniśmy dążyć w naszym kraju. Wraz z rozwojem internetu natrafiamy na zagrożenia, które wynikają z jego niewłaściwego zabezpieczenia i niepoprawnego korzystania z zasobów sieci. Według raportu Najwyższej Izby Kontroli, polska cyberprzestrzeń jest źle chroniona i stale narażona na ataki.

Odpowiadając na zapotrzebowanie rynku zdecydowaliśmy się na współpracę z firmą Espion, co zapewni BSI dodatkową fachową wiedzę techniczną oraz przemyślane przywództwo w obszarze zarządzania informacjami, ochrony danych w chmurze, ryzyka i zgodności, badań i rozwoju, nauk sądowych i usług eDiscovery.

Ciągłość Przepływu Informacji jest jedną z naszych trzech głównych domen Trwałości Organizacji.

Czy wiedzieli Państwo, że:

  • W 2013 r. koszty związane z przestępczością w cyberprzestrzeni w Stanach Zjednoczonych wyniosły około 100 mld USD (Wall Street Journal)
  • W 2016 r. roczny koszt związany z przestępczością w cyberprzestrzeni wyniósł w ujęciu globalnym 500 mld USD (źródło: Allianz, 2016)
  • Według prognoz do 2019 r. koszty przestępczości w cyberprzestrzeni wyniosą 2 bln USD (Juniper Research, 2016)

 
Poznaj wybrane usługi BSI


Skontaktuj się z nami wybierając odpowiedni formularz