Analiza Luk (Gap Analysis)


Nasze szkolenia oraz ocena zgodności – audit to nie są jedyne formy wsparcia BSI dla Twojej organizacji na drodze rozwoju i doskonalenia wewnętrznych procesów. Oferujemy także możliwość przeprowadzenia Analizy Luk (Gap Analysis) w odniesieniu do dowolnego systemu zarządzania lub programu.

Analiza Luk pomoże organizacji:

zweryfikować jak i dostosować posiadane procesy oraz systemy zarządzania w ramach przygotowań do certyfikacji. Pozwoli na zrozumienie ich efektywności w kontekście wymogów wybranej normy podlegającej certyfikacji. Analizę luk można przeprowadzić niezależnie od dotychczasowych działań związanych z certyfikacją i niezależnie od tego, czy planowana jest dalsza współpraca z BSI podczas całego procesu certyfikacyjnego.
Pierwszy krok na drodze do uzyskania certyfikacji, czyli analiza luk, poprzez wynik w postaci raportu, umożliwi potwierdzenie sukcesu dotychczas przeprowadzonych prac oraz wskazanie systemów, procesów i dokumentacji, które mogą wymagać poprawy.


BSI pomaga nie tylko podnosić efektywność organizacji, ale również zwiększać zaufanie jej klientów, ponieważ ludzie i organizacje na całym świecie rozpoznają BSI i nasze znaki certyfikacji jako symbole wiarygodności. Żadna inna jednostka certyfikacyjna nie daje gwarancji tak wysokiego poziomu doświadczenia, wiedzy i rozpoznawalności, jak certyfikacja w BSI.