Ai sử dụng các tiêu chuẩn?

Chính phủ, tổ chức từ thiện, các doanh nghiệp nhỏ và lớn nhất trên hành tinh - mỗi tổ chức quan tâm đến cách để sử dụng tốt các tiêu chuẩn.