Tiêu chuẩn và các doanh nghiệp nhỏ

Các tiêu chuẩn có thể giúp các doanh nghiệp nhỏ như thế nào?

Nếu là doanh nghiệp nhỏ, bạn biết rằng mình phải làm việc thật chăm chỉ để khẳng định bản thân, đối đầu các tổ chức lớn hơn. Đó là lúc các tiêu chuẩn chúng tôi đóng vai trò quan trọng. Cho dù bạn muốn theo dõi cũng như cải thiện chất lượng sản phẩm, tăng cường an ninh hệ thống CNTT, thực hiện hệ thống quản lý khiếu nại, nhân viên cũ tiềm năng hoặc cung cấp cho khách hàng sự an tâm, các tiêu chuẩn chúng tôi đều có thể giúp bạn.

Triển khai thực hiện các tiêu chuẩn truyền cảm hứng cho sự tự tin trong doanh nghiệp làm bạn nổi bật hơn so với đối thủ. Điều quan trọng cho kết quả kinh doanh sau thuế, nó có thể giảm chi phí, tăng năng suất, cải thiện lợi nhuận.

Nó cũng có thể giúp giữ lại khách hàng hiện tại, mở ra các thị trường mới. Thật vậy, một số hợp đồng, chuỗi cung ứng chỉ dành cho các doanh nghiệp tuân thủ tiêu chuẩn. Đây là lý do tại sao việc áp dụng các tiêu chuẩn BSI có thể là bước tiến lớn cho phép bạn cạnh tranh với các tổ chức lớn hơn.

Các tiêu chuẩn có thể:

  • Giúp bạn phân bổ nguồn lực hiệu quả hơn.
  • Đưa sản phẩm ra thị trường nhanh hơn.
  • Giảm thiểu rủi ro từ sự hỏng hóc CNTT.
  • Giúp bạn cạnh tranh hiệu quả với các tổ chức lớn hơn.