Tiêu chuẩn đối với các doanh nghiệp quốc gia và đa quốc gia

Tiêu chuẩn đối với các doanh nghiệp quốc gia và đa quốc gia

Red Overlay
Red Overlay

Các tiêu chuẩn có thể giúp các doanh nghiệp quốc gia và đa quốc gia như thế nào?

Chúng tôi làm việc với một loạt các doanh nghiệp lớn từ Anh cũng như quốc tế - những thương hiệu như Vodafone, PWC, First Great Western, Samsung, Mercedes, mạng lưới đường sắt đồng thời nhiều hơn thế nữa.

Hầu hết các doanh nghiệp hoạt động ở quy mô quốc gia hoặc quốc tế hiểu rõ sự cần thiết việc áp dụng các tiêu chuẩn để thúc đẩy tăng trưởng, giảm lãng phí, bảo vệ chống lại các nguy cơ, bền vững hơn.

Khi các doanh nghiệp hàng đầu sử dụng các tiêu chuẩn, họ tự tiết kiệm thời gian, nỗ lực để đổi mới guồng quay. Họ đạt được những kiến ​​thức tốt nhất từ ​​các chuyên gia hàng đầu thế giới. Điều đó có nghĩa là họ không cần phải lãng phí những nỗ lực sai vị trí.

Trong khi đó họ tự do tập trung nỗ lực vào những gì họ làm tốt nhất – tạo ra các sản phẩm thông minh mới, những ý tưởng sáng tạo mạnh mẽ, cung cấp dịch vụ tuyệt vời.

Đối với các doanh nghiệp hoạt động trên toàn cầu, áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế là một trong những cách tốt nhất để chứng minh chất lượng, khả năng tương thích cũng như tính thống nhất, giúp tạo ra ngôn ngữ chung để giao dịch.

Các tiêu chuẩn đặc biệt quan trọng với các doanh nghiệp trong mắt công chúng, nơi danh tiếng có thể bị thiệt hại thảm khốc như kết quả của vấn đề môi trường hay gây hại cho khách hàng.

Chúng tôi cũng yêu cầu các doanh nghiệp lớn cùng các hiệp hội thương mại tham gia vào sản xuất các tiêu chuẩn. Họ giúp chúng ta tạo ra các tiêu chuẩn được xem xét đầy đủ nhu cầu kỹ thuật, thương mại, giảm quan liêu và các rào cản đối với thương mại. Đây là cách chúng ta có thể chắc chắn các tiêu chuẩn thực sự đang giúp đỡ các doanh nghiệp chứ không phải là giữ chân họ.

Tiêu chuẩn cung cấp cho các tổ chức kiến ​​thức cần có để thành công khi đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt.