Chính quyền

Chính quyền

Red Overlay
Red Overlay

Các tiêu chuẩn đóng vai trò như thế nào đối với chính phủ?

Sử dụng các tiêu chuẩn có lợi cho các tổ chức chính phủ bằng nhiều cách, từ tinh giản quy trình riêng đến giúp xây dựng các phương pháp thay thế cho quy định.

Chính phủ đang quan tâm đến làm cách nào để giảm quan liêu cho cả khu vực tư nhân cũng như cộng đồng. Cách quan trọng để thực hiện điều này là điều chỉnh các thanh tra viên tập trung nỗ lực vào những tổ chức có biểu hiện nguy cơ cao nhất - chứ không phải đặt gánh nặng cho tất cả mọi người, như các trường hợp trước đây.

Đây là lúc các tiêu chuẩn tham gia. Không phải để thay thế các quy định, mà để bổ sung cho chúng. Các tiêu chuẩn được định hình bằng cách thực hiện tốt nhất, vì vậy nếu tổ chức sử dụng chúng, nó có thể được quản lý tốt hơn. Điều này giúp chúng dễ dàng hơn cho nhà quản lý để quyết định nơi họ tập trung sự chú ý. Tiêu chuẩn là nền tảng mà dựa vào đó tiếp cận quy định dựa trên rủi ro có thể được hình thành.

Chúng tôi làm việc chặt chẽ với chính phủ Anh trong nhiều lĩnh vực. Các đại diện tham gia vào các ủy ban kỹ thuật chúng tôi cùng với những nhóm người từ kinh doanh, học viện, người tiêu dùng. Chúng tôi cùng nhau đảm bảo các sản phẩm, quy trình, công nghệ và dịch vụ mới sẽ kết hợp các kiến ​​thức, nhu cầu tất cả các bên có mối quan tâm.

Sử dụng các tiêu chuẩn cũng giúp quá trình bởi chính phủ trở nên hiệu quả hơn, ví dụ loại bỏ chất thải để đạt được giá trị tiền tệ tối đa trong quá trình thu mua.

Cuối cùng, các tiêu chuẩn giúp cơ quan chính phủ khuyến khích sự phát triển sản phẩm mới đột phá, các ngành công nghiệp - bằng cách cung cấp kiến ​​thức đáng tin cậy cùng tiêu chuẩn hóa để các công nghệ mới có thể làm việc liên tục cùng với công nghệ hiện có.


Chúng tôi làm việc với chính phủ như thế nào

 • Những mối quan hệ với các phòng ban cũng như cơ quan tại Anh đã góp phần vào sự phát triển các tiêu chuẩn quốc gia, châu Âu, quốc tế.
 • Liên kết trực tiếp với các cơ quan chính phủ cụ thể để cung cấp các tiêu chuẩn riêng hoặc chính thức - tùy chỉnh, giải pháp nhanh chóng giải quyết vấn đề cụ thể hoặc cần thiết.
 • Hợp tác với các nước khác, việc cấp phép Tiêu chuẩn Anh ở nước ngoài đông thời 'kết đôi' để giúp xây dựng khả năng tiêu chuẩn hóa ở các nước kém phát triển hơn.
 • Làm việc với các tổ chức chính phủ cùng các nhà quản lý khu vực cộng đồng để đảm bảo họ nâng cao hiệu quả.
 • Phối hợp với các cơ quan tiêu chuẩn trên khắp châu Âu, cùng với các tổ chức tiêu chuẩn châu Âu CEN, CENELEC, phản hồi cũng như làm việc với Ủy ban châu Âu về các vấn đề chính sách, chẳng hạn như sự đổi mới, khả năng cạnh tranh, thương mại.
 • Hỗ trợ rất nhiều Chỉ thị Châu Âu quan trọng liên quan đến vấn đề an toàn, hiệu quả, nhập khẩu / xuất khẩu các sản phẩm, dịch vụ thông qua tập hợp các tiêu chuẩn toàn diện giúp các nhà sản xuất, nhà cung cấp dịch vụ đáp ứng các nghĩa vụ, mua bán hàng hóa trong thị trường chung châu Âu.

Các tiêu chuẩn từ chính phủ giúp đỡ được khuyến khích đổi mới như thế nào

 • Các tiêu chuẩn tạo ra khuôn mẫu chung cho sự đổi mới, khuyến khích việc chia sẻ kiến thức, ví dụ bằng cách định nghĩa các từ vựng thông thường, bằng cách thiết lập đặc tính cần thiết từ sản phẩm hoặc dịch vụ, hay bằng cách cung cấp phương tiện để phổ biến kết quả phát triển nghiên cứu.
 • Giảm thiểu sự trùng lặp trong nghiên cứu, phát triển, do đó làm tăng hiệu quả
 • Phát huy tối đa khả năng sản phẩm được sử dụng kết hợp với những sản phẩm khác.
 • Giảm thiểu sai sót không cần thiết
 • Có thể cung cấp khuôn mẫu cho việc chuyển từ dự thảo phát triển thành sản xuất, thông qua việc xác định các thông số cần thiết, cân nhắc an toàn, kiểm tra, tạo mẫu, phát triển