Hệ thống quản lý chất lượng

Khóa đào tạo ISO 9001

Khóa đào tạo ISO 9001

Red Overlay
Chất lượng ISO 9001
Chất lượng ISO 9001
Red Overlay

ISO 9001:2015 Khóa đào tạo hệ thống quản lý chất lượng

Khóa đào tạo ISO 9001 của chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn nhận thức về hệ thống quản lý chất lượng, các công cụ và kỹ thuật để thực hiện và cách đánh giá theo các yêu cầu của tiêu chuẩn. Xây dựng và vận hành một hệ thống quản lý chất lượng (QMS) được quốc tế công nhận cho phép bạn nâng cao hiệu suất của tổ chức, tăng sự hài lòng của khách hàng và đạt được lợi thế cạnh tranh.


Các khóa đào tạo về yêu cầu ISO 9001

Tổng quan về hệ thống quản lý và các yêu cầu của tiêu chuẩn. Khóa này phù hợp cho những người mới bắt đầu hoặc nếu bạn cần "bồi dưỡng" thêm kiến thức chuyên môn. 


Các khóa đào tạo triển khai ISO 9001

Tìm hiểu các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001 trong bối cảnh công ty của bạn và cách bạn tiên phong trong việc lập kế hoạch thực hiện. Nếu bạn chịu trách nhiệm chính hoặc sắp tới được giao trách nhiệm chuyên trách đội ngũ quản lý chất lượng, bạn nên tham gia các khóa học này. 


Các khóa đào tạo đánh giá viên ISO 9001

Cho dù bạn được giao nhiệm vụ thực hiện đánh giá nội bộ hay dẫn đầu một đoàn đánh giá đánh giá hệ thống quản lý chất lượng, các khóa học kỹ năng đánh giá của chúng tôi sẽ giúp bạn có được khả năng và sự tự tin để tiến hành và dẫn dắt các cuộc đánh giá hiệu quả.


Xác nhận năng lực chuyên môn

Tăng cường và chứng minh sự am hiểu hệ thống quản lý bằng cách tham gia các khóa học giúp trau dồi kỹ năng của bạn. Nâng cao khả năng và sự tự tin của bạn để quản lý rủi ro và xác định cơ hội. Sau khi hoàn thành thành công các khóa học và bài đánh giá theo yêu cầu, bạn sẽ nhận được dấu ấn tin cậy của BSI, đảm bảo sự tự tin vào chuyên môn đánh giá của mình.

Các khóa đào tạo của BSI

Danh mục đào tạo của BSI

Khám phá lịch đào tạo tại các văn phòng BSI bên dưới để lựa chọn các khóa đào tạo, hình thức tham dự phù hợp với kế hoạch của bạn.