Giới thiệu về khóa đào tạo ISO 9001

Hiểu về ISO 9001 thông qua giới thiệu chúng tôi về Khóa đào tạo quản lý chất lượng ISO 9001: 2008 

Khóa đào tạo trong một ngày được thiết kế và giảng dạy bởi các giáo viên giàu kinh nghiệm sẽ giúp bạn hiểu về tất cả các lĩnh vực quản lý chất lượng và tầm quan trọng của nó trong việc đảm bảo kinh doanh trong tương lại cũng như sự tự tin các bên liên quan

Tôi sẽ nhận được lợi ích gì?

Sau khi hoàn thành khóa học, bạn sẽ:

  • Có kiến thức sâu hơn về ISO 9001 và ý nghĩa của nó
  • Hiểu được cấu trúc ISO 9001
  • Tìm hiểu xem làm thế nào để thiết lập và duy trì các tiêu chuẩn cao nhất về quản lý chất lượng
  • Có khả năng chia sẻ sự hiểu biết về tầm quan trọng các tiêu chuẩn chất lượng cho tổ chức của bạn
“Giới thiệu xuất sắc về các nguyên tắc tiêu chuẩn chất lượng."