Duy trì hệ thống quản lý chất lượng AS9100 của bạn

Một chứng nhận AS9100 (BS EN 9100) hệ thống quản lý chất lượng có tiềm năng để định hình tương lai cho tổ chức của bạn về an toàn hàng không và quản lý hàng không tốt hơn. Nếu bạn thường xuyên theo dõi và cải thiện kết quả hoạt động của nó, hệ thống AS9100 có thể giúp bạn luôn tuân thủ và cạnh tranh trong một thị trường rộng lớn hơn. Làm việc với chúng tôi để đầu tư vào quản lý chất lượng một cách hiệu quả để nó trở thành một tài sản kinh doanh có giá trị.


Tận dụng tối đa các chứng nhận của bạn

Bạn có thể truy cập vào một số tài nguyên được thiết kế để giúp bạn nhận được nhiều nhất hơn cả chứng nhận quản lý chất lượng của bạn. Cập nhật thường xuyên về những cải tiến mới nhất trong chuỗi tiêu chuẩn AS9100 và hệ thống quản lý khác sẽ đảm bảo rằng bạn luôn được cập nhật trong các kỳ học về quản lý hàng không và an toàn hàng không. Bạn cũng có thể giữ các kỹ năng của bạn có liên quan với các khóa đào tạo của chúng tôi. Tất cả điều này, cộng với sự hỗ trợ từ quản lý khách hàng của chúng tôi và những đánh giá của doanh nghiệp sẽ giúp tổ chức của bạn tuân thủ và cạnh tranh, và tiếp tục cải thiện.


Sử dụng nhãn hiệu bảo đảm BSI

/globalassets/Global/certification-marks-120x90/BSI-Assurance-Mark-Roundel-RGB-120x90new.jpg

Khi được chứng nhận, bạn sẽ có thể tạo ra một nhãn hiệu cá nhân riêng bằng việc trưng bày Nhãn hiệu Bảo đảm BSI. Đó là một công cụ quảng bá hiệu quả mà bạn có thể sử dụng để thúc đẩy tổ chức. Nó tượng trưng cho một thành tựu rõ ràng và có thể mang lại một lợi thế cạnh tranh. Chúng tôi được nhận ra một cách toàn cầu như một trong những người định giá độc lập kinh nghiệm nhất trong những thực hành tốt nhất. Điều đó có nghĩa là bạn sẽ được sự công nhận quốc tế như một doanh nghiệp đạt được những tiêu chuẩn xuất sắc mỗi ngày.

Bạn cũng sẽ được liệt kê trong bản Hội đồng Khách hàng bên cạnh những tổ chức hàng đầu khác, giúp bạn mở ra những thị trường mới, đảm bảo những thị trường cũ và cạnh tranh một cách tự tin.


Chuyển chứng nhận của bạn tới BSI

Chứng nhận thông qua BSI nghĩa là liên kết nhiều hơn giữa doanh nghiệp của bạn và nhãn hiệu toàn cầu. Bạn sẽ có thể có được những thuận lợi mà tất cả những khách hàng giá trị của BSI nhận được. Và những điều này không chỉ dừng lại ở chứng chỉ. Chúng tôi sẽ giúp bạn luôn cập nhật những tiêu chuẩn và đào tạo bạn vì vậy bạn có thể luôn cải thiện, cũng như giữ việc phù hợp. Thêm vào đó, những việc định giá sáu tháng của chúng tôi sẽ giúp bạn đạt được sự hoàn hảo mỗi ngày. Bạn cũng sẽ có thể trưng bày nhãn hiệu bảo đảm BSI, giúp bạn đứng cách xa đối thủ của bạn.


Tại sao nên làm việc với BSI?

Chúng tôi tiên phong phát triển tiêu chuẩn hơn 120 năm và hiện đang dẫn đầu thị trường về hoạt động này. Đồng thời đã hỗ trợ hơn 86.000 Tổ chức từ những thương hiệu hàng đầu thế giới đến doanh nghiệp vừa và nhỏ tại 193 quốc gia và vùng lãnh thổ để đạt được các lợi thế cạnh tranh. Là một trong số ít những Tổ chức hiểu rõ tiêu chuẩn một cách toàn diện, chúng tôi không chỉ xem xét sự phù hợp với tiêu chuẩn mà còn tạo ra các tiêu chuẩn mới và đào tạo các nhóm chuyên viên chuyên trách trên toàn cầu để áp dụng và thực hiện những tiêu chuẩn tốt hơn. Sự hiểu biết của chúng tôi có thể làm thay đổi doanh nghiệp của bạn một cách rất tích cực.