Dịch vụ sau chứng nhận

Quý khách có thể làm gì sau khi chứng nhận?

Chuẩn mực thực hành tốt nhất không dừng lại ở việc đạt được chứng nhận – mà nó là một quá trình liên tục. Đó là lý do tại sao chúng tôi cung cấp cho quý khách khả năng truy cập vào Cổng thông tin Đảm bảo của chúng tôi.

Các tính năng chính gồm có:

  • Tải về các logo Dấu Tín nhiệm của BSI

Quảng bá sự thành công của quý khách - hãy tải về các logo Dấu Tín nhiệm của BSI để thể hiện quý khách đã đạt được chứng nhận.


  • Chứng nhận điện tử

Truy cập vào các giấy chứng nhận điện tử của quý khách - điều này khiến việc chia sẻ thành tựu của quý khách đến với khách hàng và các bên liên quan dễ dàng hơn khi được yêu cầu.


  • Tin tức và sự kiện

Nhận thông tin về các tin tức và sự kiện khách hàng mới nhất thông qua các bản tin của chúng tôi.


  • Quản lý các cuộc đánh giá 

Xem lịch hẹn đánh giá trong tương lai của quý khách, tải các báo cáo đánh giá và theo dõi các phát hiện đánh giá của quý khách.


  • Giám sát kết quả thực hiện

Xem kết quả thực hiện của quý khách tại các địa điểm và giấy chứng nhận khác nhau. Chia sẻ các bảng số liệu với đội nhóm quản lý của quý khách để hỗ trợ thúc đẩy sự cải tiến.