Bắt đầu với Quản lý chất lượng hàng không vũ trụ AS9100

Quản lý chất lượng trong lĩnh vực hàng không vũ trụ có thể là yếu tố quyết định giữa thành công về tài chính và những sai lầm tai hại. AS9100 có thể chuẩn hóa cách Doanh nghiệp hoạt động và đảm bảo uy tín ngành hàng không vững chắc.


Quản lý chất lượng hàng không vũ trụ AS9100 là gì?

 AS9100 (BS EN 9100) là tiêu chuẩn quản lý chất lượng chung duy nhất cho các ngành công nghiệp hàng không vũ trụ về an toàn hàng không và quản lý hàng không. Tiêu chuẩn này được sử dụng và được hỗ trợ bởi các công ty hàng không vũ trụ hàng đầu thế giới và trên toàn bộ chuỗi cung ứng của họ. AS9100 có thể được sử dụng bởi các tổ chức trong toàn ngành hàng không vũ trụ, bao gồm các công ty thiết kế, sản xuất, bảo dưỡng và phân phối. Nếu bạn chấp nhận tiêu chuẩn này bạn có thể tự tin rằng bạn có một hệ thống quản lý chất lượng hiệu quả ở vị trí quản lý hàng không và an toàn hàng không. AS9100 cũng cần thiết để bạn có thể đạt được giấy phép kinh doanh, bây giờ và cả sau này.


Lợi ích của Quản lý chất lượng hàng không vũ trụ AS9100 là gì?

  • Giảm nguy cơ sản phẩm hoặc dịch vụ mắc sai lầm và thất bại
  • Thể hiện việc quản lý chất lượng có hiệu lực để đạt được giấy phép kinh doanh
  • Có được một danh sách trong dữ liệu hệ thống thông tin nhà cung cấp trực tuyến (OASIS)
  • Trở thành một nhà cung cấp được khách hàng và các bên liên quan tin tưởng
  • Cải tiến thường xuyên và có được những cơ hội phát triển quốc tế.

Tại sao nên làm việc với BSI?

Chúng tôi tiên phong phát triển tiêu chuẩn hơn 120 năm và hiện đang dẫn đầu thị trường về hoạt động này. Đồng thời đã hỗ trợ hơn 86.000 Tổ chức từ những thương hiệu hàng đầu thế giới đến doanh nghiệp vừa và nhỏ tại 193 quốc gia và vùng lãnh thổ để đạt được các lợi thế cạnh tranh. Là một trong số ít những Tổ chức hiểu rõ tiêu chuẩn một cách toàn diện, chúng tôi không chỉ xem xét sự phù hợp với tiêu chuẩn mà còn tạo ra các tiêu chuẩn mới và đào tạo các nhóm chuyên viên chuyên trách trên toàn cầu để áp dụng và thực hiện những tiêu chuẩn tốt hơn. Sự hiểu biết của chúng tôi có thể làm thay đổi doanh nghiệp của bạn một cách rất tích cực.