Trường hợp thực tế áp dụng Tiêu chuẩn Quản lý Hàng không Vũ trụ AS 9100

Tiêu chuẩn AS 9100 (BS EN 9100) là tiêu chuẩn về quản lý chất lượng và rủi ro trong ngành Hàng không Vũ trụ. Những lợi ích khi triển khai tiêu chuẩn bao gồm giảm thiểu rủi ro về lỗi sản phẩm và dịch vụ, sự cố có thể gây tử vong và bảo đảm chứng nhận trong hoạt động thương mại.