Thực phẩm và đồ uống

Thực phẩm và đồ uống

Giúp bạn cung cấp thực phẩm chất lượng, an toàn và bền vững

Giúp bạn cung cấp thực phẩm chất lượng, an toàn và bền vững

Red Overlay
Thực phẩm
Thực phẩm
Red Overlay

Xây dựng khả năng phục hồi trong lĩnh vực thực phẩm

Khi dân số thế giới tăng lên, chất lượng và tính bền vững của nguồn cung cấp thực phẩm của chúng ta phải được bảo vệ. Thế giới cần thực phẩm được sản xuất theo cách bền vững với môi trường và có trách nhiệm về mặt đạo đức.

Các nhà lưu trữ, sản xuất, bán lẻ và cung cấp nguyên liệu thực phẩm có trách nhiệm đảm bảo rằng sản phẩm của họ an toàn và có chất lượng cao nhất. Trong thời đại toàn cầu hóa nhanh chóng như hiện nay, các yêu cầu và thách thức của người tiêu dùng thay đổi liên quan đến tính bền vững, gian lận thực phẩm, luật định và chuỗi cung ứng toàn cầu, các công ty phải đối mặt với những thách thức phức tạp trong việc cố gắng thực hiện trách nhiệm này và đảm bảo tuân thủ các hướng dẫn và quy định có liên quan.