Phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn (HACCP)

Phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn (HACCP)

Luyện tập sản xuất tốt cho tất cả các lĩnh vực của ngành công nghiệp thực phẩm

Luyện tập sản xuất tốt cho tất cả các lĩnh vực của ngành công nghiệp thực phẩm

Red Overlay
Red Overlay

Phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn (HACCP)

Phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn có thể coi là then chốt trong việc tuân thủ pháp chế quốc gia hoặc quốc tế về an toàn thực phẩm. Đó là công cụ quản lý rủi ro, hỗ trợ các chuẩn mực của hệ thống đưa ra thực hiện tốt quy trình chế biến thực phẩm đối với tất cả các ngành thực phẩm  như ISO 22000 Quản lý An toàn thực phẩm. HACCP phác thảo các quy trình sản xuất tốt và có thể là chìa khóa cho doanh nghiệp của bạn khi tham gia vào thương mại quốc tế. Đặc biệt HACCP phù hợp cho những nhà sản xuất chính, nhà sản xuất công nghiệp, người gia công và nhà vận hành dịch vụ thực phẩm.


HACCP là gì?

Công cụ quản lý rủi ro được sử dụng chủ yếu trong việc quản lý rủi ro an toàn thực phẩm. Một hệ thống HACCP cho phép bạn phát hiện những mối nguy và đặt vào những vùng kiểm soát để quản lý những mối nguy đó thông qua chuỗi cung ứng trong quá trình sản xuất. Hệ thống HACCP đáp ứng được những tiêu chuẩn của Ủy ban Tiêu Chuẩn Thực Phẩm Codex Quốc tế - được sáng lập bởi Tổ chức Y tế Thế giới và Tổ chức Nông lương thế giới của Liên hợp quốc nhằm mang lại những tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế, hướng dẫn và những quy phạm thực hành để đảm bảo tính công bằng trong thương mại. HACCP cũng được sử dụng để hỗ trợ các yêu cầu trong bộ tiêu chuẩn quản lý, ví dụ như ISO 22000 Quản lý An toàn Thực phẩm.


Những lợi ích của HACCP là gì?

 • Thực hiện kiểm soát toàn cầu những mối nguy được phát hiện. 
 • Đem lại sự tự tin cho các nhà sản xuất, các bên liên quan và nhà cung cấp với sự kiểm soán của bạn.
 • Hướng hệ thống HACCP tới ISO 22000 để cải thiện hệ thống quản lý an toàn thực phẩm
 • Quản lý một cách hiệu quả những rủi ro trong vấn đề an toàn thực phẩm xuyên suốt toàn bộ chuỗi cung ứng
 • Xem xét lại lại và cải tiến liên tục để hệ thống của bạn luôn hiệu quả.

Bạn có sẵn sàng để thực hiện HACCP?

Chúng tôi có thể giúp đỡ bạn trong việc thực hiện HACCP cho dù doanh nghiệp tập trung vào bất kì lĩnh vực nào của sản xuất thực phẩm. Chúng tôi hiểu rằng bạn vận hành tại những địa điểm khác nhau với vô số loại sản phẩm và chuỗi cung ứng phức tạp. Đó chính là lý do tại sao chúng tôi đưa ra gói sản phẩm theo yêu cầu để giúp bạn kiểm soát và loại bỏ những rủi ro liên quan đến an toàn thực phẩm ở doanh nghiệp. Một gói sản phẩm HACCP sẽ chỉ bao gồm những sản phẩm và dịch vụ mà bạn cần – cắt giảm chi phí của những dịch vụ không cần thiết và giúp bạn kiểm soát đúng địa điểm một cách hiệu quả nhất có thể.Làm thế nào có chứng nhận HACCP

Chúng tôi tạo ra quy trình chứng nhận HACCP đơn giản. Sau khi nhận được đơn đề nghị, chúng tôi sẽ bổ nhiệm một giám đốc khách hàng đến hướng dẫn bạn và doanh nghiệp thông qua những bước sau đây

  1. Phân tích khoảng cách
   Đây là một dịch vụ tùy chọn trước khi đánh giá mà thông qua đó chúng tôi có cái nhìn sâu hơn vào hệ thống quản lý an toàn thực phẩm hiện hành của bạn và so sánh nó với những tiêu chuẩn của HACCP. Bước này giúp chúng tôi nhận ra những điểm cần tập trung thay đổi trước khi tiến hành đánh giá chính thức nhằm tiết kiệm thời gian và tiền bạc cho doanh nghiệp của bạn. 

 1. Đánh giá chính thức
  Đánh giá chính thức trải qua hai giai đoạn. Đầu tiên, chúng tôi sẽ xem lại công tác chuẩn bị cho việc đánh giá tổ chức bằng cách kiểm tra những quy trình và kiểm soát HACCP cần thiết  đã được phát triển hay chưa. Chúng tôi sẽ chia sẻ chi tiết số liệu của mình với bạn nếu như phát hiện những khoảng cách, và bạn sẽ có thể thu hẹp chúng. Nếu tất cả những tiêu chuẩn được đáp ứng, tiếp theo chúng tôi sẽ tiến hành đánh giá việc thực hiện quy trình và việc kiểm soát trong tổ chức của bạn để đảm bảo rằng doanh nghiệp đang hoạt động một cách hiệu quả như được yêu cầu đối với chứng nhận ISO 9001.
 2. Chứng nhận và sau khi chứng nhận
  Khi đã vượt qua việc đánh giá chính thức, doanh nghiệp của bạn sẽ nhận được chứng nhận HACCP và có giá trị trong vòng ba năm. Giám đốc khách khàng sẽ luôn giữ liên lạc trong suốt quá trình này, thường xuyên thăm quan để đảm bảo hệ thống của bạn không chỉ duy trì tuân thủ mà còn đảm bảo được cải tiến liên tục.


Hợp nhất giữa HACCP và ISO 22000

HACCP có thể là một công cụ quản lý riêng rẽ trong doanh nghiệp.Nó cũng có thể được hợp nhất với những hệ thống quản lý khác, ví dụ như ISO 22000 Quản lý An toàn Thực phẩm. HACCP hỗ trợ việc thực hiện ISO 22000 khi bạn chia sẻ những yêu cầu chung trong việc kiểm soát rủi ro trong an toàn thực phẩm. Điều đó có nghĩa rằng bạn có thể sắp xếp cách thức bạn quản lý và phân phối quá trình chung.


HACCP cho SMEs

Quản lý an toàn thực phẩm là một việc đặc biệt quan trọng đối với doanh nghiệp  - cho dù  doanh nghiệp ở bất kỳ quy mô hay địa điểm như thế nào. Và HACCP có thể tăng thêm giá trị cho toàn bộ chuỗi cung ứng bằng cách cải thiện việc kiểm soát nguy cơ. Chúng tôi hiểu rằng với những công ty quy mô nhỏ có thể có ít thời gian hơn cũng như ngân sách hạn hẹp hơn để hợp tác. Chúng tôi cũng hiểu cách để vượt qua những thử thách cùng những gói dịch vụ được thiết kế riêng cho công ty của bạn. Gói dịch vụ HACCP theo yêu cầu sẽ loại đi những chi phí và sự rắc rối không cần thiết trong việc đạt được những tiêu chuẩn đúng đắn của an toàn thực phẩm. Vì vậy chúng tôi có thể giúp bạn có đượcnhững điều mình muốnmột cách hiệu quả nhất có thể.


Tại sao nên làm việc với BSI?

Chúng tôi tiên phong phát triển tiêu chuẩn hơn 120 năm và hiện đang dẫn đầu thị trường về hoạt động này. Đồng thời đã hỗ trợ hơn 86.000 Tổ chức từ những thương hiệu hàng đầu thế giới đến doanh nghiệp vừa và nhỏ tại 193 quốc gia và vùng lãnh thổ để đạt được các lợi thế cạnh tranh. Là một trong số ít những Tổ chức hiểu rõ tiêu chuẩn một cách toàn diện, chúng tôi không chỉ xem xét sự phù hợp với tiêu chuẩn mà còn tạo ra các tiêu chuẩn mới và đào tạo các nhóm chuyên viên chuyên trách trên toàn cầu để áp dụng và thực hiện những tiêu chuẩn tốt hơn. Sự hiểu biết của chúng tôi có thể làm thay đổi doanh nghiệp của bạn một cách rất tích cực.