FSMA

FSMA

Đạo luật hiện đại hóa an toàn thực phẩm của FDA

Đạo luật hiện đại hóa an toàn thực phẩm của FDA

Red Overlay
Tiêu chuẩn ISO 22000
Tiêu chuẩn ISO 22000
Red Overlay

BSI có thể giúp gì?

BSI có thể hỗ trợ tổ chức của bạn thông qua các chương trình đào tạo chuyên ngành được phát triển để giúp bạn đáp ứng các yêu cầu của FSMA để xuất khẩu sang thị trường Mỹ. Dịch vụ bao gồm:

  • Đào tạo Chương trình Xác minh Nhà cung cấp Nước ngoài (FSVP) để phác thảo các yêu cầu cụ thể đối với các tổ chức thực phẩm để đạt được chứng nhận FSMA.

  • Đào tạo cá nhân đủ tiêu chuẩn Kiểm soát phòng ngừa (PCQI). Khóa học này sẽ cho phép bạn đáp ứng các yêu cầu đối với PCQI thông qua việc hoàn thành thành công khóa đào tạo về phát triển và áp dụng các biện pháp kiểm soát phòng ngừa dựa trên rủi ro được FDA công nhận là phù hợp. Lưu ý rằng mỗi cơ sở phải có một PCQI chuẩn bị hoặc giám sát việc chuẩn bị một kế hoạch an toàn thực phẩm cụ thể cho cơ sở đó.

Yêu cầu FSMA và lịch trình tuân thủ

Các cơ sở thực phẩm nước ngoài được yêu cầu đăng ký theo mục 415 của Đạo luật Thực phẩm, Dược phẩm và Mỹ phẩm sẽ cần phải tuân thủ các yêu cầu về kiểm soát phòng ngừa dựa trên rủi ro theo quy định của Đạo luật Hiện đại hóa An toàn Thực phẩm FDA (FSMA) và Thực hành Sản xuất Tốt Hiện tại (CGMPs) được hiện đại hóa. Điều này đòi hỏi một cơ sở thực phẩm phải có một kế hoạch an toàn thực phẩm được lập thành văn bản, được chuẩn bị bởi Cá nhân Đủ tiêu chuẩn Kiểm soát Phòng ngừa (PCQI) với phân tích toàn diện về các mối nguy hiểm và các biện pháp kiểm soát phòng ngừa dựa trên rủi ro để giảm thiểu hoặc ngăn chặn các mối nguy đã xác định chỉ có ở (các) sản phẩm và (các) quy trình của bạn.

Ngày tuân thủ FSMA được sắp xếp so le, dựa trên quy mô của doanh nghiệp, với các ngày riêng biệt cho các yêu cầu của chương trình chuỗi cung ứng.


Tại sao chọn BSI?

BSI tin rằng thế giới nên được cung cấp thực phẩm đã được sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn thực phẩm được công nhận trong ngành. Chúng tôi cung cấp một loạt các dịch vụ đào tạo, đánh giá, chứng nhận an toàn thực phẩm và quản lý rủi ro để giúp tất cả các tổ chức trong chuỗi cung ứng thực phẩm đạt được sự tuân thủ và thực tiễn tốt nhất trong ngành để phát triển kinh doanh của họ.

Chúng tôi là nhà cung cấp chứng nhận và an toàn thực phẩm hàng đầu với năng lực đánh giá rộng rãi và khả năng thực hiện đánh giá tích hợp cho một loạt các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm trên toàn bộ chuỗi cung ứng thực phẩm và đồ uống - bao gồm cả các tiêu chuẩn được GFSI công nhận.

Giải pháp dịch vụ của chúng tôi về an toàn thực phẩm bao gồm dịch vụ chứng nhận, đào tạo, đánh giá chuỗi cung ứng, cung cấp cho bạn và tổ chức sự đảm bảo với khách hàng và cho phép bạn quản lý rủi ro hiệu quả hơn.