Nhật Ký Ngành Thực Phẩm

Những thách thức mà lĩnh vực chuỗi cung ứng bán lẻ và thực phẩm toàn cầu phải đối mặt là rất lớn, bao gồm những vấn đề chẳng hạn như khả năng phục hồi của tổ chức, văn hóa an toàn thực phẩm, sự bền vững, nông nghiệp tái sinh, nhựa và đóng gói bao bì, gian lận thực phẩm, thực phẩm mới và một số chất gây dị ứng. BSI cung cấp một loạt các giải pháp bao gồm nhu cầu thực phẩm và lĩnh vực chuỗi cung ứng bán lẻ, từ trang trại đến bàn ăn.

Bản tin thực phẩm của chúng tôi sẽ giúp bạn cập nhật về những điều mà các chuyên gia cộng đồng thực phẩm nói về những chủ đề nóng trong ngành thực phẩm.