Prioritizing People ©

Ưu tiên con người

Ưu tiên con người

Làm cách nào để ưu tiên con người nhằm mang lại khả năng phục hồi bền vững cho tổ chức

Làm cách nào để ưu tiên con người nhằm mang lại khả năng phục hồi bền vững cho tổ chức

Red Overlay
How can prioritizing people make your organization more resilient?
How can prioritizing people make your organization more resilient?
Red Overlay

Tìm hiểu thêm về Mô hình Ưu tiên con người của BSI

Mô hình Ưu tiên con người của BSI phù hợp với sức khỏe, truyền cảm hứng cho sự tin tưởng và đảm bảo tổ chức của bạn luôn sẵn sàng trong tương lai.

Đạt được khả năng phục hồi lâu dài của tổ chức dựa trên sự an toàn, sức khỏe và phúc lợi để thu hút nhân tài, tạo niềm tin và thúc đẩy văn hóa doanh nghiệp cân bằng khéo léo giữa nhu cầu của con người, mục đích và lợi nhuận của tổ chức.

Trong báo cáo chính thức mới nhất của chúng tôi, BSI giới thiệu Mô hình Ưu tiên con người với những thực hành tốt nhất - tạo ra một khuôn khổ để khai thác toàn bộ tiềm năng của con người. Mô hình này cũng nhấn mạnh rằng niềm tin là thành phần thiết yếu để mở ra tiềm năng này và từ đó mang lại cho tổ chức của bạn bằng sự đổi mới, khả năng phục hồi và phúc lợi hiệu quả tại nơi làm việc.

Bạn có thể tìm thấy thông tin chi tiết về sách trắng Ưu tiên con người mới nhất của BSI

  • Mô hình Ưu tiên con người của BSI

Mô hình Ưu tiên con người của BSI đưa ra phương pháp và các yếu tố tích hợp tốt nhất sẽ mang lại văn hóa tin tưởng và hỗ trợ khả năng phục hồi của một tổ chức. Mô hình này công nhận rằng sự tin tưởng đã tăng lên trong những tổ chức đã ưu tiên người của họ, do đó, đã nâng cao khả năng phục hồi của tổ chức. Chỉ số Khả năng Phục hồi Tổ chức năm 2021 của BSI  cho thấy việc ưu tiên sức khỏe, sự an toàn và phúc lợi của nhân viên (cùng với khách hàng và cộng đồng) được chỉ ra rằng đã có tác động tích cực đến việc xây dựng lại Khả năng Phục hồi Tổ chức.

Lấy cảm hứng từ hệ thống phân cấp nhu cầu của Maslow, mô hình của chúng tôi mô tả phương pháp tiếp cận thực tiễn tốt nhất để đạt được phúc lợi tại nơi làm việc, sử dụng các nguyên tắc về nhu cầu cơ bản, tâm lý và thực tế để tạo ra một khuôn khổ để phát huy hết tiềm năng của con người.

Mô hình bao gồm các yếu tố tâm lý xã hội và an toàn cần thiết để đưa ra khuôn khổ về an toàn, sức khỏe và sự tuân thủ, các yếu tố liên quan quan trọng để cung cấp một lực lượng lao động gắn bó, cam kết và hiệu quả và đạt đến đỉnh cao trong việc hiện thực hóa tiềm năng của cả con người và tổ chức, thể hiện qua sự đổi mới. Bằng cách theo sát mô hình thực tiễn tốt nhất này, tổ chức sẽ tạo ra một nền văn hóa tin cậy để nâng cao khả năng phục hồi của tổ chức.

  • Phúc lợi

Phúc lợi là một thuật ngữ thường bị hiểu nhầm. Phúc lợi trong bối cảnh nơi làm việc thậm chí còn trở nên khó hiểu hơn. Vậy thực tiễn tốt nhất về phúc lợi tại nơi làm việc là gì và làm thế nào nó có thể tạo ra một tổ chức linh hoạt hơn?

  • Văn hóa chăm sóc

COVID-19 đã tạo ra một nền văn hóa chăm sóc trong các tổ chức, tập trung vào sức khỏe thể chất và tinh thần của các cá nhân. Báo cáo Chỉ số khả năng phục hồi tổ chức của BSI năm 2021 đã chỉ ra rằng các tổ chức ưu tiên con người của họ là những tổ chức có khả năng phục hồi tốt nhất. Vậy làm thế nào để chúng ta phát triển văn hóa chăm sóc này về lâu dài và khả năng phục hồi của tổ chức đi kèm với nó?

  • Sự thay đổi văn hóa

Trong đại dịch COVID-19, một nền văn hóa chăm sóc mới đã xuất hiện. Nhưng điều gì đã thúc đẩy điều này? Một sự thay đổi văn hóa quan trọng hơn đã xảy ra mà nếu được chấp nhận sẽ mang lại những lợi ích sâu rộng, mạnh mẽ và thực sự thú vị cho các tổ chức và cá nhân làm việc cho họ. Sự thay đổi văn hóa này là gì và làm thế nào nó có thể tạo ra một tổ chức linh hoạt hơn?

  • Đa dạng và Hòa nhập

Tham gia vào đổi mới là cách để một tổ chức tập trung vào tương lai và đưa ra chiến lược tổng thể nhằm đảm bảo sự thịnh vượng, bền vững và khả năng phục hồi lâu dài. Nhưng các tổ chức phải tạo ra văn hóa phù hợp cho sự đổi mới. Nền văn hóa cần có là nền văn hóa ưu tiên con người, đón nhận sự đa dạng để mở ra sức sáng tạo cần thiết cho sự đổi mới. Làm thế nào các tổ chức có thể tạo ra những nơi làm việc công bằng và tôn trọng, nơi sự đa dạng, công bằng và hòa nhập là một phần của DNA doanh nghiệp?

  • Sức khoẻ tâm lý

COVID-19 đã chứng kiến ​​sự tập trung mới vào sức khỏe tâm lý. Văn hóa luôn hướng tới nghĩa là chúng ta chưa bao giờ được kết nối nhiều hơn, nhưng đối với nhiều người, chúng ta chưa bao giờ cảm thấy bị cô lập như vậy. Khối lượng công việc, sự cân bằng trong cuộc sống công việc, sự bất an trong công việc, sự thay đổi liên tục và sự không chắc chắn đang có tác động bất lợi đến sức khỏe tâm lý của chúng ta. Làm thế nào chúng ta có thể tạo điều kiện thích hợp tại nơi làm việc để hỗ trợ mọi người trong những thời điểm khó khăn này, và hơn thế nữa, và cho phép sức khỏe tâm lý của họ phát triển?