ISO 45001 cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ

Khi SMEs đầu tư vào ISO 45001, họ có được những lợi ích khổng lồ. Quản lý An toàn lao động và Sức khỏe nghề nghiệp mang lại sự thực hành được ngành công nghiệp ghi nhận đối với tổ chức của bạn, và giúp bạn nhận ra những rủi ro và những mối nguy về an toàn lao động để bạn có thể quản lý chúng. Điều đó có nghĩa những công ty nhỏ và lớn có thể có nơi làm việc an toàn ngang nhau dẫn đến kết quả hoạt động kinh doanh tốt hơn.


Định hình ISO 45001 cho SMEs

Những doanh nghiệp nhỏ đầu tư vào ISO 45001 có thể đạt đươc những lợi ích ngang nhau như những công ty lớn. Chúng tôi biết rằng bạn có thể có ngân sách thắt chặt hơn và ít thời gian hơn để quản lý rủi ro về an toàn lao động và sức khỏe mà bạn phải đối mặt. Chúng tôi biết rằng những rủi ro đó mang tính cá biệt như ngành mà bạn hoạt động. Đó chính là lý do tại sao chúng tôi cung cấp những gói dịch vụ được làm theo yêu cầu chỉ bao gồm những dịch vụ bạn cần- xóa bỏ những chi phí không cần thiết và sự phức tạp trong việc đạt được những yêu cầu ISO 45001. Chúng tôi có thể giúp bạn nhận diện và quản lý rủi ro nơi làm việc, cắt giảm chi phí và giảm thời gian chết, cải thiện môi trường làm việc và thúc đẩy nhân viên. ISO 45001 sẽ giữ cho bạn luôn tuân thủ việc quản lý an toàn lao động và sức khỏe thực hành tốt nhất cũng như là pháp luât. Và bạn sẽ hiểu rằng đầu tư vào những tiêu chuẩn an toàn lao động và sức khỏe nghề nghiệp cao nhất có thể mang lại cho bạn sự đáp lại lớn hơn và một chỗ đứng vững hơn trong thị trường.Khóa đào tạo để bạn bắt đầu với ISO 45001

Quản lý an toàn lao động và sức khỏe nghề nghiệp ISO 45001 có thể được chấp nhận đối với tất cả các sản xuất ở mọi quy mô và ngành nghề. Và việc đào tạo của chúng tôi được thiết kế cho tất cả các trình độ.


Hỗ trợ hình thành tiêu chuẩn

Chúng tôi mở để gợi ý cho các tiêu chuẩn mới và có những tham vấn với các hiệp hội ngành công nghiệp hoặc các tổ chức tương đương. Chúng tôi chắc chắn rằng chúng tôi có được những tiêu chuẩn đúng bằng cách làm việc với các đại diện từ các tổ chức người tiêu dùng; các tổ chức chuyên nghiệp; cơ quan cấp giấy chứng nhận, kiểm tra, thanh tra; cơ sở giáo dục; tổ chức nghiên cứu; cơ quan thông báo Anh; cơ quan thi hành; và cơ quan chính phủ.

Tìm hiểu thêm bằng cách gửi email hoặc gọi vào số +84 8 3820 0066


Tại sao nên làm việc với BSI?

Chúng tôi tiên phong phát triển tiêu chuẩn hơn 120 năm và hiện đang dẫn đầu thị trường về hoạt động này. Đồng thời đã hỗ trợ hơn 86.000 Tổ chức từ những thương hiệu hàng đầu thế giới đến doanh nghiệp vừa và nhỏ tại 193 quốc gia và vùng lãnh thổ để đạt được các lợi thế cạnh tranh. Là một trong số ít những Tổ chức hiểu rõ tiêu chuẩn một cách toàn diện, chúng tôi không chỉ xem xét sự phù hợp với tiêu chuẩn mà còn tạo ra các tiêu chuẩn mới và đào tạo các nhóm chuyên viên chuyên trách trên toàn cầu để áp dụng và thực hiện những tiêu chuẩn tốt hơn. Sự hiểu biết của chúng tôi có thể làm thay đổi doanh nghiệp của bạn một cách rất tích cực.