Chứng nhận Quản lý An toàn Lao Động và Sức khỏe nghề nghiệp BS OHSAS 18001

Nâng cao tiêu chuẩn cho nhân viên của bạn và khách hàng với môt chứng chỉ thực hành tốt nhất theo như chính sách an toàn lao động và sức khỏe nghề nghiệp. BS OHSAS 18001 là tham khảo tốt nhất cho việc quản lý an toàn lao động và sức khỏe nghề nghiệp. Đạt được chứng nhận và bạn có thể ưu tiên hóa phúc lợi nhân viên, cải thiện sự hài lòng của khách hàng và đem lại cho công ty của bạn sự ưu tiên từ nhà cung cấp


Làm thế nào để được chứng nhận BS OHSAS 18001

Chúng tôi đã làm cho quá trình chứng nhận BS OHSAS 18001 trở nên đơn giản. Những yêu cầu của BS OHSAS 18001: Sau khi chúng tôi nhận được đơn áp dụng của bạn, chúng tôi sẽ cử một giám đốc khách hàng tới để hướng dẫn bạn và doanh nghiệp của bạn thông qua những bước sau:

1. Phân tích thiếu sót

Đây là một dịch vụ tùy chọn trước khi đánh giá mà thông qua đó chúng tôi có cái nhìn gần hơn với hệ thống quản lý an toàn thực phẩm hiện hành của bạn và so sánh nó với những tiêu chuẩn của BS OHSAS 18001. Bước này giúp chúng tôi nhận ra những khu vực cần làm việc nhiều hơn trước khi tiến hành đánh giá chính thức nhằm tiết kiệm thời gian và tiền bạc cho doanh nghiệp của bạn. 

2. Đánh giá chính thức

 Đánh giá chính thức trải qua hai giai đoạn. Đầu tiên, chúng tôi sẽ xem lại công tác chuẩn bị cho việc đánh giá của tổ chức của bạn thông qua việc đánh giá trong trường hợp những quy trình cần thiết BS OHSAS 18001 và kiểm soát đã được phát triển. Chúng tôi sẽ chia sẻ chi tiết số liệu của chúng tôi với bạn nếu như chúng tôi phát hiện những lỗ hổng, và bạn có thể đóng lại những lỗ hổng đó. Nếu tất cả những tiêu chuẩn được đáp ứng, sau đó chúng tôi sẽ tiến hành đánh giá việc thực hiện quy trình và việc kiểm soát trong tổ chức của bạn để đảm bảo rằng doanh nghiệp của bạn đang hoạt động một cách hiệu quả như được yêu cầu đối với chứng nhận ISO 9001.

3. Chứng nhận và sau khi chứng nhận

Khi doanh nghiệp của bạn đã vượt qua việc đánh giá chính thức, doanh nghiệp của bạn sẽ nhận được một chứng chỉ BS OHSAS 18001 và có giá trị trong vòng ba năm. Giám đốc khách khàng của bạn sẽ luôn giữ liên lạc trong suốt quá trình này, thường xuyên thăm quan để đảm bảo hệ thống của bạn không chỉ duy trì việc tuân thủ mà còn đảm bảo hệ thống liên tục cải thiện.


 Đào tạo với chúng tôi và chứng nhận cho BS OHSAS 18001

Chúng tôi sử dụng những phương pháp học gia tăng để đảm bảo bạn hiểu toàn bộ BS OHSAS 18001. Và chúng tôi đặt việc học của bạn trong bối cảnh với việc kết hợp dạy trong phòng học, hội thảo và những bài học tương tác.


Tại sao nên làm việc với BSI?

Chúng tôi tiên phong phát triển tiêu chuẩn hơn 120 năm và hiện đang dẫn đầu thị trường về hoạt động này. Đồng thời đã hỗ trợ hơn 86.000 Tổ chức từ những thương hiệu hàng đầu thế giới đến doanh nghiệp vừa và nhỏ tại 193 quốc gia và vùng lãnh thổ để đạt được các lợi thế cạnh tranh. Là một trong số ít những Tổ chức hiểu rõ tiêu chuẩn một cách toàn diện, chúng tôi không chỉ xem xét sự phù hợp với tiêu chuẩn mà còn tạo ra các tiêu chuẩn mới và đào tạo các nhóm chuyên viên chuyên trách trên toàn cầu để áp dụng và thực hiện những tiêu chuẩn tốt hơn. Sự hiểu biết của chúng tôi có thể làm thay đổi doanh nghiệp của bạn một cách rất tích cực.