Những lợi ích việc sử dụng các tiêu chuẩn

Các tiêu chuẩn có thể cung cấp tập hợp những công cụ kinh doanh và marketing mạnh mẽ cho các tổ chức ở mọi quy mô. Bạn có thể sử dụng chúng để điều chỉnh kết quả hoạt động và quản lý các rủi ro mà bạn phải đối mặt khi hoạt động một cách hiệu quả và bền vững hơn; chúng sẽ cho phép bạn chứng minh chất lượng những gì bạn làm cho khách hàng; và họ giúp bạn thấy làm thế nào để áp dụng chuẩn mực thực hành vào tổ chức của bạn.Trở nên bền vững hơn

Bằng cách giúp bạn có cái nhìn cận cảnh hơn cách bạn đang sử dụng năng lượng và tài nguyên như thế nào, sử dụng các tiêu chuẩn có thể giúp bạn tiết kiệm tiền và vừa cải thiện hình ảnh của bạn vừa giúp ích cho môi trường.


Tiêu chuẩn cho các dịch vụ

Nếu bạn đang hoạt động trong ngành công nghiệp dịch vụ, bạn cần phải chú ý tới các quy trình để đảm bảo chất lượng không sai sót. Một loạt các tiêu chuẩn có thể giúp bạn thực hiện điều đó.