Nâng cao hiệu quả kinh doanh bằng cách sử dụng tiêu chuẩn

Các tiêu chuẩn giúp cải thiện kết quả hoạt động như thế nào?

Các tiêu chuẩn cung cấp những kiến thức bạn cần để sắp xếp lại tổ chức của bạn nhờ đó hoạt động tốt nhất mỗi ngày ở mọi cấp độ. Kết quả là tăng trưởng hữu hình và tăng lợi nhuận.

BSI là cơ quan tiêu chuẩn quốc gia đầu tiên trên thế giới, và phát triển tiêu chuẩn đầu tiên cho chất lượng – hiện rất quen thuộc trên toàn thế giới như ISO 9001.

Các tổ chức sử dụng tiêu chuẩn có thêm nhiều khách hàng hài lòng hơn, làm việc hiệu quả hơn, kiểm soát chi phí tốt hơn, có khả năng thực hiện công việc nhanh hơn và hiệu quả hơn.

Sử dụng các tiêu chuẩn có thể giúp bạn cải thiện chất lượng dịch vụ, quản lý dự án nhờ đó đáp ứng thời hạn và ngân sách, tăng cường khả năng phục hồi hệ thống CNTT, chứng nhận sản phẩm để thu hút thêm nhiều khách hàng, quản lý tài sản tốt hơn, và xây dựng mối quan hệ hợp tác thành công với các tổ chức khác.

Làm việc với các tiêu chuẩn có thể giúp bạn tin tưởng vào mỗi thành viên đội ngũ nhân viên, từ phòng họp để tiếp tân, thúc đẩy kết quả hoạt động doanh nghiệp mọi lúc. Một khi bạn đã đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn, chứng nhận cho phép bạn xúc tiến nó, giúp bạn trở nên nổi bật giữa đám đông.


Các nhà lãnh đạo toàn cầu sử dụng BSI để cải thiện kết quả hoạt động.

Hơn 65.000 công ty trên toàn thế giới, từ các doanh nghiệp vừa và nhỏ đến 51% tổng hợp các tổ chức FTSE 100, Fortune 500 và Nikkei, đã thông qua các sản phẩm và dịch vụ quản lý hiệu quả. Nghiên cứu độc lập cho thấy họ có lợi nhuận và hoàn vốn đầu tư đáng kể hơn so những người khác.


Sự khác biệt mà chứng nhận ISO 9001 thực hiện

  • 75% nói đã cải thiện sự hài lòng và mức độ trung thành của khách hàng
  • 75% nói làm tăng hiệu suất hoạt động 
  • 71% nói họ đã có được những khách hàng mới và giữ chân được khách hàng hiện tại
  • 55% đã tiết kiệm được chi phí

Nguồn: Nghiên cứu BSI Excellerator Quốc tế 2011


Các lĩnh vực bạn có thể cải thiện kết quả hoạt động

  • Quản lý chất lượng - đảm bảo dịch vụ tốt như bạn mong muốn
  • Chứng nhận sản phẩm - kiểm tra sản phẩm an toàn và đáng tin cậy.
  • Sự hài lòng khách hàng – đừng chỉ hy vọng, hãy chắc chắn bạn đang phục vụ khách hàng.
  • Quản lý dịch vụ CNTT - bạn phụ thuộc vào chúng, do đó hãy đảm bảo dịch vụ CNTT thật sự đáng tin cậy.
  • Quản lý dự án - tìm hiểu làm thế nào để thực hiện đúng thời gian và ngân sách.