Dịch vụ tiêu chuẩn

Tiêu chuẩn giúp các tổ chức dịch vụ như thế nào

Khi cung cấp dịch vụ, bạn phải làm hài lòng khách hàng, điều đó phụ thuộc vào việc đem đến chất lượng phù hợp đúng thời gian. Các tiêu chuẩn cung cấp tập hợp các công cụ để đạt được chất lượng phù hợp.

Các tiêu chuẩn đặt ra chuẩn mực thực hành để thực hiện một loạt các dịch vụ, quy trình và hệ thống chủ chốt. Chúng cũng hướng dẫn cách xây dựng nền văn hóa nhằm khuyến khích các dịch vụ chất lượng cao. Có một mảng các tiêu chuẩn cụ thể áp dụng cho những ngành dịch vụ quan trọng.

Đó chưa phải là tất cả: trong nền kinh tế kết nối toàn cầu phức tạp, các tiêu chuẩn có thể giúp bạn làm việc với các chuỗi cung ứng, các đối tác, đem đến sự tin cậy cho các dịch vụ mua sắm, dù trong cùng khu vực hoặc ở phía bên kia thế giới. Chúng làm điều này với một tiếng nói chung đồng thời xác định các yêu cầu dịch vụ, sự mong đợi từ khách hàng, điều khoản và định nghĩa được công nhận. Chúng cũng giảm bớt những rủi ro có thể ảnh hưởng đến khách hàng, chẳng hạn như các lỗ hổng dữ liệu bảo mật.


Các tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng dịch vụ như thế nào

Tiêu chuẩn có thể giúp bạn lập kế hoạch, thiết kế cũng như cung cấp các dịch vụ ngay từ ban đầu. Chúng giúp bạn thực hiện các quy trình, hệ thống và các hành vi quan trọng. Các tiêu chuẩn có thể mang hình thức thông số kỹ thuật, hướng dẫn, phương pháp luận cho các nhiệm vụ đặc biệt, các điều khoản, định nghĩa (giúp hệ thống tìm ra được cách thực hiện tốt nhất trên toàn cầu). 

Hầu như bất kỳ tổ chức có liên quan trong việc cung cấp dịch vụ hoặc mua sắm sẽ thấy giá trị từ các tiêu chuẩn được thiết kế để giúp áp dụng quy trình, chính sách, thủ tục chất lượng cũng như giúp giảm thiểu rủi ro cho người tiêu dùng và khách hàng

BSI cũng đã phát triển một số tiêu chuẩn làm việc với các ngành dịch vụ cụ thể để thiết lập các tiêu chuẩn thực hiện tốt, chuyên nghiệp để cung cấp sự tin cậy cho khách hàng, đảm bảo đáp ứng sự kỳ vọng.