Bắt đầu với Quản lý hợp nhất PAS 99

Bạn càng có nhiều hệ thống quản lý trong tổ chức, doanh nghiệp bạn càng có lợi. Và giờ đây chúng tôi có thể loại bỏ công việc khó khăn trong quản lý nhiều hơn một hệ thống được chứng nhận tại cùng một thời điểm. Hệ thống quản lý hợp nhất PAS 99 cho phép vạch ra cách bạn vận hành, phù hợp với các yêu cầu tiêu chuẩn chung cũng như cắt giảm chi phí việc quản lý và đánh giá riêng lẻ.


Quản lý hợp nhất PAS 99 là gì?

PAS 99 là thông số kỹ thuật đầu tiên thế giới về hệ thống quản lý hợp nhất. Rất nhiều khách hàng chúng tôi đã yêu cầu hệ thống đem lại cho họ hệ thống các chính sách văn bản, quy trình và tiến trình đối với hệ thống quản lý. Vì vậy chúng tôi phát triển PAS 99 sử dụng hướng dẫn ISO cho việc soạn thảo các tiêu chuẩn hệ thống quản lý. Các hệ thống quản lý hợp nhất thông thường bao gồm ISO 9001 Quản lý chất lượng, ISO 14001 Quản lý Môi trường, BS OHAS Quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp, IS0/IEC 27001 Quản lý an ninh thông tin, ISO/IEC 20000 Quản lý dịch vụ CNTT, ISO 22000 quản lý an toàn thực phẩm và BS ISO 22301 quản lý kinh doanh liên tục


Những lợi ích hệ thống quản lý hợp nhất PAS 99 là gì?

  • Đáp ứng tất cả các yêu cầu tiêu chuẩn với các bộ chính sách và quy trình
  • Đánh giá từ hai hệ thống trở lên tại cùng một thời điểm để tiết kiệm tiền và nguồn lực
  • Cải tiến hiệu suất chung thông qua việc gỡ bỏ nhu cầu đối với các nhiệm vụ kép 
  • Xác định rõ ràng vai trò và trách nhiệm các mục tiêu nổi bật
  • Dễ dàng cải tiến tất cả các hệ thống quản lý bạnChương trình tư vấn liên kết

/globalassets/Global/intro-images/125x90-ACP-logo.jpg

Để nhận thêm hỗ trợ và lời khuyên, bạn cần được chứng nhận qua chương trình tư vấn liên kết. Chúng tôi có thể kết nối bạn với hơn 200 thành viên UK người đưa ra những dịch vụ tư vấn chuyên môn độc lập với BSI.

Để nhận thêm hỗ trợ và lời khuyên, bạn cần được chứng nhận qua chương trình tư vấn liên kết. Chúng tôi có thể kết nối bạn với hơn 200 thành viên UK người đưa ra những dịch vụ tư vấn chuyên môn độc lập với BSI.

Đào tạo PAS 99

Chúng tôi sử dụng phương pháp học tăng tốc để đảm bảo bạn hoàn toàn hiểu về hệ thống quản lý tích hợp. Và chúng tôi đưa việc học kết hợp với các buổi giảng dạy trong phòng học, các buổi hội thảo và các bài học tương tác. Chúng tôi có thể mang các khóa đào tạo đến cho bạn trong các khóa học tại công ty.


Tại sao nên làm việc với BSI?

Chúng tôi tiên phong phát triển tiêu chuẩn hơn 120 năm và hiện đang dẫn đầu thị trường về hoạt động này. Đồng thời đã hỗ trợ hơn 86.000 Tổ chức từ những thương hiệu hàng đầu thế giới đến doanh nghiệp vừa và nhỏ tại 193 quốc gia và vùng lãnh thổ để đạt được các lợi thế cạnh tranh. Là một trong số ít những Tổ chức hiểu rõ tiêu chuẩn một cách toàn diện, chúng tôi không chỉ xem xét sự phù hợp với tiêu chuẩn mà còn tạo ra các tiêu chuẩn mới và đào tạo các nhóm chuyên viên chuyên trách trên toàn cầu để áp dụng và thực hiện những tiêu chuẩn tốt hơn. Sự hiểu biết của chúng tôi có thể làm thay đổi doanh nghiệp của bạn một cách rất tích cực.