Thực hiện hệ thống quản lý hợp nhất PAS 99

Hợp nhất các hệ thống quản lý có thể không phải là đơn giản. PAS 99 có thể được chấp nhận để phù hợp với bất cứ tổ chức nào cũng như với tất cả kết hợp, các hệ thống quản lý được chứng nhận gồm:

Và khi bạn làm việc với chúng tôi, chúng tôi sẽ giúp bạn thiết kế và xây dựng khuôn mẫu PAS 99 phù hợp hoàn toàn với doanh nghiệp bạn cũng như các hệ thống quản lý,  cho dù các hệ thống đó như thế nào. 


Bạn đã sẵn sàng để thực hiện PAS 99?

Việc kết hợp các hệ thống quản lý được chứng nhận bạn đang có là riêng biệt đối với doanh nghiệp bạn. Và chúng tôi hiểu bạn sử dụng mỗi hệ thống theo một cách khác nhau đối với rất nhiều công ty khác nhau. Đó là lý do chúng tôi có thể giúp bạn áp dụng PAS 99 đối với nhu cầu. Chúng tôi đưa ra các gói được thiết kế theo yêu cầu riêng biệt như việc kết hợp các hệ thống quản lý. Và gói PAS 99 có thể bao gồm một sự lựa chọn cụ thể các dịch vụ được thiết kế để tích hợp các hệ thống này – cắt giảm chi phí các sản phẩm không cần thiết và vượt qua những thử thách quản lý cụ thể mà bạn gặp phải. Chúng tôi sẽ giúp bạn thiết kế hoạch định dự án PAS 99 hướng dẫn bạn thông qua thực hiện từng bước với hệ thống – tất cả con đường đến với chứng nhận
Chương trình tư vấn liên kết

/globalassets/Global/intro-images/125x90-ACP-logo.jpg

Để nhận thêm hỗ trợ và lời khuyên, bạn cần được chứng nhận qua chương trình tư vấn liên kết. Chúng tôi có thể kết nối bạn với hơn 200 thành viên UK người đưa ra những dịch vụ tư vấn chuyên môn độc lập với BSI.

Để nhận thêm hỗ trợ và lời khuyên, bạn cần được chứng nhận qua chương trình tư vấn liên kết. Chúng tôi có thể kết nối bạn với hơn 200 thành viên UK người đưa ra những dịch vụ tư vấn chuyên môn độc lập với BSI.

Đào tạo PAS 99

Chúng tôi sử dụng phương pháp học tăng tốc để đảm bảo bạn hoàn toàn hiểu về hệ thống quản lý tích hợp. Và chúng tôi đưa việc học kết hợp với các buổi giảng dạy trong phòng học, các buổi hội thảo và các bài học tương tác. Chúng tôi có thể mang các khóa đào tạo đến cho bạn trong các khóa học tại công ty.


Tại sao nên làm việc với BSI?

Chúng tôi tiên phong phát triển tiêu chuẩn hơn 120 năm và hiện đang dẫn đầu thị trường về hoạt động này. Đồng thời đã hỗ trợ hơn 86.000 Tổ chức từ những thương hiệu hàng đầu thế giới đến doanh nghiệp vừa và nhỏ tại 193 quốc gia và vùng lãnh thổ để đạt được các lợi thế cạnh tranh. Là một trong số ít những Tổ chức hiểu rõ tiêu chuẩn một cách toàn diện, chúng tôi không chỉ xem xét sự phù hợp với tiêu chuẩn mà còn tạo ra các tiêu chuẩn mới và đào tạo các nhóm chuyên viên chuyên trách trên toàn cầu để áp dụng và thực hiện những tiêu chuẩn tốt hơn. Sự hiểu biết của chúng tôi có thể làm thay đổi doanh nghiệp của bạn một cách rất tích cực.