Làm thế nào để được chứng nhận?

Chúng tôi không chỉ đánh giá bạn theo tiêu chuẩn mà còn giúp bạn tiếp cận được chúng. Chúng tôi sẽ hỗ trợ trong suốt quá trình bạn áp dụng tiêu chuẩn để đạt được chứng nhận.


Chuyển đổi chứng nhận

Khi bạn bị áp lực bởi việc giữ được sự tin cậy của khách hàng, nhân viên và các cổ đông, bạn cần có một chứng nhận đáng tin cậy. Chúng tôi sẽ giúp bạn chuyển đổi nó một cách nhanh chóng và dễ dàng nhất.

Dịch vụ đánh giá kết hợp

Nếu bạn sở hữu hai hay nhiều hệ thống quản lí, chúng ta có thể phối hợp đánh giá vào cùng một ngày, giảm thiểu sự gián đoạn cho tổ chức của bạn và tiết kiệm tiền của bạn.


Duy trì chứng nhận của bạn

Một khi bạn đã đạt được tiêu chuẩn, bạn cần phải duy trì nó. Bằng cách nào? Thông qua việc huấn luyện, công cụ tự đánh giá, bản tin, chương trình phù hợp và hơn thế nữa.

Dịch vụ chứng nhận trực tuyến

Chương trình “Just for Customers’” của chúng tôi cung cấp một nguồn thông tin vô giá, từ dịch vụ cung cấp tài liệu hướng dẫn cho đến dịch vụ “đặt câu hỏi cho các chuyên gia”


Chính sách kinh doanh

Mục tiêu của chứng nhận hệ thống quản lí là để truyền cảm hứng sự tự tin từ công chúng và các bên quan tâm. Tìm hiểu thêm về chính sách chứng nhận của chúng tôi.