Danh mục khách hàng được chứng nhận

Tìm kiếm danh mục khách hàng 

Muốn biết các tổ chức khác đang làm gì với các tiêu chuẩn? Nó có thể giúp bạn biết được những gì bạn đang cạnh tranh, hoặc để xác định các lĩnh vực bạn có điểm yếu bởi các quá trình vượt trội, đối thủ cạnh tranh có thể sử dụng.

Danh mục khách hàng chúng tôi liệt kê tất cả các tổ chức đăng ký trong các tiêu chuẩn chúng tôi, bất kỳ nơi nào trên thế giới.