Kiểm toán nhà cung cấp

Kiểm toán nhà cung cấp

Kiểm toán bên thứ hai và nhà cung cấp của BSI. Xác minh. Tính minh bạch. Lòng tin.

Kiểm toán bên thứ hai và nhà cung cấp của BSI. Xác minh. Tính minh bạch. Lòng tin.

Red Overlay
Red Overlay

Dịch vụ kiểm toán chuỗi cung ứng của chúng tôi (hay còn gọi là chương trình kiểm toán bên thứ hai) cho phép bạn có cái nhìn toàn diện về hoạt động của các nhà cung cấp trên toàn thế giới. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi đã phát triển một chương trình kiểm toán nhà cung cấp để phù hợp với các yêu cầu của bạn và kết hợp chương trình với dữ liệu về rủi ro và phân tích. Như vậy, bạn sẽ có chương trình kiểm toán dựa trên rủi ro toàn diện trong các hoạt động nhạy cảm nhất của chuỗi cung ứng.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ kiểm toán nhà cung cấp nào?

Là người khởi xướng và kiểm toán viên của một số tiêu chuẩn về hệ thống quản lý được công nhận rộng rãi nhất trên thế giới, chúng tôi có chuyên môn trong việc cung cấp dịch vụ kiểm toán nhà cung cấp theo một loạt quy tắc được công nhận, và khi đã quản lý tốt thì có thể cải tiến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp và hỗ trợ tăng trưởng bền vững.
Các kiểm toán viên trong nước, giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ xác nhận xem thông tin doanh nghiệp, chính sách và quy trình của nhà cung cấp có phù hợp với yêu cầu và mục tiêu của tổ chức không, ở các lĩnh vực như:

 • PAS 7000 – quản lý rủi ro của nhà cung cấp (khung đánh giá sơ bộ)
 • C-TPAT và bảo mật chuỗi cung ứng
 • Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR)
 • Môi trường, sức khỏe và an toàn (EHS)
 • Chất lượng, bao gồm các cơ chế cụ thể của từng ngành, chẳng hạn như GMP/GDP
 • An toàn thực phẩm
 • Khoáng sản xung đột
 • Quản lý kinh doanh liên tục
 • FCPA
 • Chống hối lộ
 • Tính bền vững

Dù đó là tiêu chí bạn đặt sẵn cho chúng tôi kiểm toán hay kết hợp một tiêu chuẩn hoặc yêu cầu của ngành với giao ước cụ thể của riêng bạn, chúng tôi đều có thể hợp tác với bạn để phát triển chương trình thích hợp, đáp ứng nhu cầu đó.

 

Hãy liên hệ với chúng tôi để tìm hiểu thêm xem chúng tôi có thể giúp bạn xây dựng khả năng linh hoạt cho chuỗi cung ứng trong mạng lưới bằng cách nào.

 

Nội dung trong chương trình kiểm toán nhà cung cấp BSI?

Để đảm bảo bạn tận dụng được tối đa dịch vụ kiểm toán nhà cung cấp, đội ngũ của chúng tôi sẽ cung cấp:

 • Cần phân tích: Hiểu rõ các thách thức cũng như yêu cầu cụ thể của bạn
 • Các chương trình kiểm toán: Phát triển hoặc cải tiến chương trình kiểm toán để đáp ứng tốt nhất các yêu cầu của bạn
 • Cung cấp dịch vụ kiểm toán: Thực hiện kiểm toán và cung cấp báo cáo kiểm toán, trong đó ghi lại thông tin bạn cần để hiểu rõ hiệu quả hoạt động của nhà cung cấp
 • Hỗ trợ: Các công cụ để theo dõi và quản lý chương trình kiểm toán của bạn và hiệu quả hoạt động của chương trình
 • Đánh giá chương trình: Đánh giá chuyên sâu để xác định các cải tiến nhằm tiếp tục thực hiện chương trình của bạn

Khi hợp tác với BSI để thực hiện dịch vụ kiểm toán nhà cung cấp, bạn sẽ nhận được thông tin cần thiết để hiểu rõ hơn về nhà cung cấp và cách thức vận hành của họ. Các kiểm toán viên trong nước giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ xác nhận thông tin doanh nghiệp, chính sách và quy trình của nhà cung cấp có phù hợp với các yêu cầu của bạn không, giúp bạn quản lý chuỗi cung ứng và quản lý rủi ro doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Tại sao nên chọn BSI cho dịch vụ kiểm toán nhà cung cấp?

 • Tính khách quan: Nhận được đánh giá độc lập, khách quan về các nhà cung cấp
 • Chuyên môn: Các kiểm toán viên chuyên nghiệp của chúng tôi có kiến thức phong phú về hệ thống quản lý, đánh giá quy trình và các ngành khác nhau
 • Toàn cầu: Chúng tôi cung cấp dịch vụ kiểm toán nhất quán qua hệ thống toàn cầu
 • Hỗ trợ và kiến thức phù hợp với cơ sở - chúng tôi đảm bảo dịch vụ kiểm toán phù hợp với nhu cầu và thị trường địa phương của bạn
 • Chương trình kiểm toán toàn diện: chúng tôi là bộ phận mở rộng của đội ngũ của bạn
 • Không chỉ là kiểm toán: bạn có thể truy cập các công cụ cung cấp thông tin chuyên sâu về rủi ro, hỗ trợ việc quản lý các chương trình kiểm toán nhà cung cấp
 • Đối tác đáng tin cậy: giúp khách hàng của bạn yên tâm rằng phương pháp làm việc của bạn tập trung vào khả năng linh hoạt cho chuỗi cung ứng