ISO 45001

ISO 45001

Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp toàn cầu đầu tiên trên thế giới

Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp toàn cầu đầu tiên trên thế giới

Red Overlay
ISO 45001
ISO 45001
Red Overlay

ISO 45001 Quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp là gì?

ISO 45001 được thiết kế để ngăn ngừa thương tích và bệnh tật liên quan đến các mối nguy trong công việc và cung cấp nơi làm việc an toàn và lành mạnh.

Một hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp hiệu quả sẽ giúp bạn bảo vệ và nâng cao tài sản quan trọng nhất của tổ chức, chính là nguồn nhân lực, để thúc đẩy sự xuất sắc trong kinh doanh.

Là một tiêu chuẩn quốc tế, ISO 45001 vượt qua ranh giới địa lý, chính trị, kinh tế, thương mại và xã hội. Điều này giúp đặt ra một tiêu chuẩn duy nhất cho việc quản lý sức khỏe và an toàn nghề nghiệp. Vì vậy, nếu tổ chức của bạn hoạt động hoặc giao dịch quốc tế, bạn có thể làm việc theo một tiêu chuẩn duy nhất có thể đơn giản hóa quá trình kiểm soát an toàn, sức khỏe nghề nghiệp cho doanh nghiệp của bạn.

Hoặc, nếu bạn chưa từng tiếp cận với hoạt động quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp, đây chính là cơ hội tuyệt vời để đưa một khuôn khổ quản lý chuẩn quốc tế vào doanh nghiệp của bạn để xây dựng khả năng phục hồi của tổ chức.

 
ISO 45001 phù hợp với ai?

Tiêu chuẩn này rất linh hoạt và có thể được điều chỉnh để quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp, phù hợp với nhiều cá nhân và tổ chức bao gồm:

  • Các tổ chức lớn và doanh nghiệp liên doanh
  • Các doanh nghiệp vừa và nhỏ
  • Các tổ chức công cộng và phi lợi nhuận
  • Các tổ chức phi chính phủ (NGO) và tổ chức từ thiện