Tại sao nên lựa chọn chứng nhận với BSI?

Trong hơn 100 năm, chúng tôi đã thúc đẩy cách thực hành tốt nhất trong kinh doanh trên toàn thế giới. Với hơn 90 văn phòng tại 30 quốc gia, chúng tôi tiếp cận hơn 86.000 khách hàng, hỗ trợ họ phát triển một tổ chức có khả năng phục hồi.

Chúng tôi tập hợp trí tuệ tích lũy của hơn 11.000 chuyên gia để tạo ra cách thực hành tốt nhất cho doanh nghiệp. Và sử dụng kiến ​​thức và kinh nghiệm này, chúng tôi đảm bảo đánh giá viên của chúng tôi được đào tạo để cung cấp dịch vụ chứng nhận hàng đầu cho quý khách. Chúng tôi đánh giá xem các quá trình, quy trình và sản phẩm của quý khách có đáp ứng các tiêu chuẩn được quốc tế công nhận hay không, phần lớn các tiêu chuẩn này được chính chúng tôi hỗ trợ để xây dựng lên.

Các dịch vụ đánh giá với BSI cung cấp sự an tâm rằng quý khách có thể triển khai việc cải tiến liên tục một cách mạnh mẽ và tập trung. Các dấu đảm bảo của chúng tôi chứng minh cho các bên liên quan của quý khách rằng quý khách cam kết triển khai cách thực hành tốt nhất và mang lại giá trị cho họ.

Chúng tôi sẽ tiếp tục ghé thăm quý khách một cách thường xuyên để đánh giá xem quý khách có duy trì sự tuân thủ và vẫn đang làm việc theo các khuôn khổ thực hành tốt nhất được nêu trong tiêu chuẩn hoặc chương trình hay không. Ngày đánh giá định kỳ theo lịch, các hành động đóng sự không phù hợp từ các đánh giá và báo cáo trước đó của quý khách có thể được xem và truy cập thông qua cổng thông tin Assurance Portal của chúng tôi. Thêm vào đó, các dấu đảm bảo mới nhất và hướng dẫn tiếp thị cũng có sẵn để hỗ trợ quý khách quảng bá sự thành công và thể hiện cam kết cải thiện kinh doanh.

Lợi ích của việc chứng nhận BSI

 • Chúng tôi sẽ cẩn thận lựa chọn đánh giá viên có kinh nghiệm chuyên ngành phù hợp với nhu cầu cụ thể của quý khách, để họ có kiến ​​thức chuyên sâu để hiểu những thách thức quý khách đang gặp phải
 • Quý khách sẽ nhận được quyền truy cập vào cổng thông tin Assurance Portal của chúng tôi - cho phép quý khách quyền truy cập 24/7 vào các thông tin thiết yếu trong cuộc đánh giá với BSI của quý khách
 • Quý khách sẽ được hướng dẫn đi qua quá trình đánh giá - các cố vấn của chúng tôi sẽ hỗ trợ quý khách và sẽ tham vấn với chuyên gia kỹ thuật khi có bất kỳ vấn đề phức tạp nào phát sinh
 • Quý khách sẽ cảm thấy yên tâm khi chọn BSI làm nhà cung cấp của mình, vì chúng tôi cũng được đánh giá độc lập về năng lực và khả năng thực hiện để đảm bảo chúng tôi cung cấp những gì tốt nhất cho khách hàng của mình.

Chúng tôi đã đi đầu trong việc phát triển cách thực hành tốt nhất từ năm 1901 và đã tạo ra ba tiêu chuẩn hệ thống quản lý phổ biến nhất hiện nay. Và không dừng lại ở đó, chúng tôi vẫn đang tham gia tạo ra các tiêu chuẩn mới, đột phá mỗi ngày để trở thành nơi tốt nhất trong việc hỗ trợ các khách hàng trên thị trường đầy biến động của họ

Một hệ thống quản lý có hiệu lực có thể làm gì?

 • Quản lý rủi ro xã hội, môi trường và tài chính của quý khách.
 • Nâng cao tính hiệu lực trong vận hành.
 • Giảm chi phí.
 • Tăng sự hài lòng của khách hàng và các bên liên quan.
 • Bảo vệ thương hiệu và uy tín của bạn.
 • Xóa bỏ rào cản thương mại.
 • Mang lại sự rõ ràng cho thị trường.