Ngành thực phẩm

Chúng tôi đã cho ra đời hơn 800 bộ tiêu chuẩn liên quan đến ngành công nghiệp thực phẩm và đồ uống bao gồm cả vấn đề an toàn thực phẩm; đóng gói và chế biến; phân tích hóa học, vi sinh và cảm quan. Chúng tôi cũng cung cấp các đánh giá và chứng nhận cho hệ thống quản lý an toàn thực phẩm, quản lý rủi ro trong an toàn thực phẩm và tiêu chuẩn RSPO để sản xuất dầu cọ bền vững.


 

Mua tài liệu BS EN ISO 22000:2205 

Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm. Các yêu cầu đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực thực phẩm


Chứng nhận thực phẩm

 Quản lý an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn ISO 22000

ISO 22000 là một tiêu chuẩn quốc tế định nghĩa các yêu cầu của hệ thống quản lý an toàn thực phẩm bao gồm tất cả các doanh nghiệp trong lĩnh vực thực phẩm từ “trang trại đến bàn ăn”

Tìm hiểu thêm về chứng nhận ISO 22000

 Chứng nhận RSPO về dầu cọ bền vững

Chứng nhận RSPO thể hiện cam kết của doanh nghiệp đối với việc sản xuất dầu cọ bền vững. Chúng tôi là một trong số ít các tổ chức được RSPO cho phép đánh giá và cấp giấy chứng nhận cho các doanh nghiệp liên quan đến dầu cọ dựa vào tiêu chuẩn của RSPO.

Tìm hiểu thêm về chứng nhận RSPO 

Hỗ trợ hình thành tiêu chuẩn

Chúng tôi mở để gợi ý cho các tiêu chuẩn mới và có những tham vấn với các hiệp hội ngành công nghiệp hoặc các tổ chức tương đương. Chúng tôi chắc chắn rằng chúng tôi có được những tiêu chuẩn đúng bằng cách làm việc với các đại diện từ các tổ chức người tiêu dùng; các tổ chức chuyên nghiệp; cơ quan cấp giấy chứng nhận, kiểm tra, thanh tra; cơ sở giáo dục; tổ chức nghiên cứu; cơ quan thông báo Anh; cơ quan thi hành; và cơ quan chính phủ.

Tìm hiểu thêm bằng cách gửi email hoặc gọi vào số +84 8 3820 0066