Các khóa đào tạo trực tuyến ISO 9001 - Quản lý chất lượng

Đào tạo về ISO 9001 với các chuyên gia của chúng tôi sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn hệ thống quản lý chất lượng là gì, cách triển khai hệ thống và cách đánh giá hệ thống của bạn.

Bạn có thể cắt giảm chi phí, nâng cao hiệu quả và giữ cho khách hàng tự tin với một trong các khóa đào tạo về Quản lý chất lượng theo ISO 9001 của chúng tôi.

Các khóa học phổ biến nhất của chúng tôiLearn about ISO 9001

ISO 9001:2015 Requirements and Internal Auditing >

Qualification Available

 

  • Obtain a detailed understanding of the key terms, definitions and requirements of ISO 9001:2015 and how the standard can help your organization to better meet customer needs.
  • To provide you with guidance and practical experience in planning, executing, reporting and follow-up of an internal audit, when monitoring the effectiveness and conformity of a Quality Management System (ISO 9001).

3 days classroom based training course

Masterclass: ISO 9001 Quality Management Systems >

This masterclass will provide you with the knowledge and skills to implement, maintain and improve the more technical aspects of a quality management system.By developing this expertise, you’ll be better equipped to implement the more challenging technical aspects of a management system standard or discipline. You’ll also have the competence to improve an existing management system by evaluating the effectiveness of its implementation.

5 day coursePeople like you also attended