ISO 20121 cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs)

Các sự kiện bền vững có thể nhỏ hoặc lớn, nhưng lợi ích của chúng là tương tự. ISO 20121 đã được thiết kế cho ngành công nghiệp sự kiện để giúp bạn đặt sự bền vững lên hàng đầu khi quản lý và cung cấp sự kiện của bạn. Và các doanh nghiệp nhỏ có thể thích ứng với các tiêu chuẩn giống nhau để có được kết quả tương tự như các công ty lớn hơn. Tìm hiểu làm thế nào để ISO 20121 hoạt động hiệu quả với bạn.


Định hình ISO 20121 cho các DNVVN

Các doanh nghiệp nhỏ có thể cung cấp các sự kiện tầm cỡ thế giới bất kể có khả năng hạn chế ngân sách hoặc thời gian. Đó là bởi vì chúng tôi hiểu làm thế nào để vượt qua các thách thức này bằng cách giúp bạn thích ứng với các yêu cầu ISO 20121. Dù bạn khởi đầu quản lý sự kiện bền vững ở điểm nào, chúng tôi cũng cung cấp các dịch vụ có thể kết hợp và tùy chỉnh chỉ dành cho bạn. Và điều này có thể loại bỏ sự phức tạp của việc đạt được sự kiện bền vững. Hãy làm việc với chúng tôi để khám phá cách tiêu chuẩn ISO 20121 có thể giúp bạn đạt được mức độ cao nhất về hiệu quả và kết quả hoạt động - giảm thiểu chất thải, sử dụng năng lượng và các tác động môi trường. Chúng tôi sẽ chỉ cho bạn làm thế nào để làm việc với các bên liên quan ngay từ đầu để xây dựng một mối quan hệ tốt hơn. ISO 20121 sẽ cho bạn danh tiếng cho việc cung cấp có trách nhiệm các sự kiện và cho các công ty quản lý sự kiện đó có thể mở ra cơ hội giúp bạn cạnh tranh với các công ty lớn hơn.Khóa đào tạo để bạn bắt đầu ISO 20121

Quản lý sự kiện bền vững ISO 20121 có thể thích nghi với sự kiện ở tất cả các quy mô và chủng loại. Và khóa đào tạo của chúng tôi được thiết kế cho tất cả các cấp độ kinh nghiệm


Hỗ trợ hình thành tiêu chuẩn

Chúng tôi mở để gợi ý cho các tiêu chuẩn mới và có những tham vấn với các hiệp hội ngành công nghiệp hoặc các tổ chức tương đương. Chúng tôi chắc chắn rằng chúng tôi có được những tiêu chuẩn đúng bằng cách làm việc với các đại diện từ các tổ chức người tiêu dùng; các tổ chức chuyên nghiệp; cơ quan cấp giấy chứng nhận, kiểm tra, thanh tra; cơ sở giáo dục; tổ chức nghiên cứu; cơ quan thông báo Anh; cơ quan thi hành; và cơ quan chính phủ.

Tìm hiểu thêm bằng cách gửi email hoặc gọi vào số +84 8 3820 0066


Tại sao nên làm việc với BSI?

Chúng tôi tiên phong phát triển tiêu chuẩn hơn 120 năm và hiện đang dẫn đầu thị trường về hoạt động này. Đồng thời đã hỗ trợ hơn 86.000 Tổ chức từ những thương hiệu hàng đầu thế giới đến doanh nghiệp vừa và nhỏ tại 193 quốc gia và vùng lãnh thổ để đạt được các lợi thế cạnh tranh. Là một trong số ít những Tổ chức hiểu rõ tiêu chuẩn một cách toàn diện, chúng tôi không chỉ xem xét sự phù hợp với tiêu chuẩn mà còn tạo ra các tiêu chuẩn mới và đào tạo các nhóm chuyên viên chuyên trách trên toàn cầu để áp dụng và thực hiện những tiêu chuẩn tốt hơn. Sự hiểu biết của chúng tôi có thể làm thay đổi doanh nghiệp của bạn một cách rất tích cực.