Duy trì Hệ thống Quản lý Sự kiện Bền vững ISO 20121 của bạn.

Các tác động Sự kiện của bạn có thể kéo dài trong nhiều năm. Và tác động của Hệ thống quản lý sự kiện bền vững theo tiêu chuẩn ISO 20121 của bạn cũng chỉ dài hạn cho doanh nghiệp của bạn. Nếu bạn tiếp tục đầu tư và cải thiện hệ thống của bạn, bạn có thể tự tin rằng bạn đang làm tất cả để có thể cải thiện cách bạn quản lý các sự kiện một cách bền vững. Tìm hiểu làm thế nào ISO 20121 có thể định hình những gì bạn làm và thành quả bạn để lại tốt hơn. 


Tận dụng tối đa giấy chứng nhận của bạn

Bạn có thể truy cập vào một số tài nguyên được thiết kế giúp bạn có được nhiều thông tin từ chứng nhận quản lý môi trường. Cập nhật thường xuyên về những diễn biến mới nhất trong bộ tiêu chuẩn ISO 14001 và các hệ thống quản lý khác sẽ đảm bảo rằng bạn luôn nhận được thông tin mới nhất. Bạn cũng có thể giữ vững các kĩ năng của mình nhờ các khóa đào tạo của chúng tôi. Tất cả điều này cộng với sự hỗ trợ từ các đánh giá của các quản lý và doanh nghiệp khách hàng, sẽ giúp tổ chức của bạn giữ vững sự phù hợp và tính cạnh tranh và tiếp tục cải thiện.


Sử dụng nhãn hiệu bảo đảm BSI

/globalassets/Global/certification-marks-120x90/BSI-Assurance-Mark-Roundel-RGB-120x90new.jpg

Khi được chứng nhận, bạn sẽ có thể tạo ra một nhãn hiệu cá nhân riêng bằng việc trưng bày Nhãn hiệu Bảo đảm BSI. Đó là một công cụ quảng bá hiệu quả mà bạn có thể sử dụng để thúc đẩy tổ chức. Nó tượng trưng cho một thành tựu rõ ràng và có thể mang lại một lợi thế cạnh tranh. Chúng tôi được nhận ra một cách toàn cầu như một trong những người định giá độc lập kinh nghiệm nhất trong những thực hành tốt nhất. Điều đó có nghĩa là bạn sẽ được sự công nhận quốc tế như một doanh nghiệp đạt được những tiêu chuẩn xuất sắc mỗi ngày.

Bạn cũng sẽ được liệt kê trong bản Hội đồng Khách hàng bên cạnh những tổ chức hàng đầu khác, giúp bạn mở ra những thị trường mới, đảm bảo những thị trường cũ và cạnh tranh một cách tự tin.


Tích hợp để tiến xa hơn

Bạn có thể kết hợp hệ thống quản lý sự kiện bền vững ISO 20121 với các hệ thống khác bạn có như ISO 9001 và ISO 14001. Điều này cho phép bạn kết hợp và sắp xếp cách bạn quản lý các quy trình áp dụng cho nhiều hơn một hệ thống. Hãy thử sử dụng PAS 99 như một khuôn mẫu để xác định và kết hợp các yêu cầu hệ thống quản lý thông thường để đạt hiệu quả hoạt động tốt hơn.


Chuyển chứng nhận của bạn tới BSI

Chứng nhận thông qua BSI nghĩa là liên kết nhiều hơn giữa doanh nghiệp của bạn và nhãn hiệu toàn cầu. Bạn sẽ có thể có được những thuận lợi mà tất cả những khách hàng giá trị của BSI nhận được. Và những điều này không chỉ dừng lại ở chứng chỉ. Chúng tôi sẽ giúp bạn luôn cập nhật những tiêu chuẩn và đào tạo bạn vì vậy bạn có thể luôn cải thiện, cũng như giữ việc phù hợp. Thêm vào đó, những việc định giá sáu tháng của chúng tôi sẽ giúp bạn đạt được sự hoàn hảo mỗi ngày. Bạn cũng sẽ có thể trưng bày nhãn hiệu bảo đảm BSI, giúp bạn đứng cách xa đối thủ của bạn.


Tại sao nên làm việc với BSI?

Chúng tôi tiên phong phát triển tiêu chuẩn hơn 120 năm và hiện đang dẫn đầu thị trường về hoạt động này. Đồng thời đã hỗ trợ hơn 86.000 Tổ chức từ những thương hiệu hàng đầu thế giới đến doanh nghiệp vừa và nhỏ tại 193 quốc gia và vùng lãnh thổ để đạt được các lợi thế cạnh tranh. Là một trong số ít những Tổ chức hiểu rõ tiêu chuẩn một cách toàn diện, chúng tôi không chỉ xem xét sự phù hợp với tiêu chuẩn mà còn tạo ra các tiêu chuẩn mới và đào tạo các nhóm chuyên viên chuyên trách trên toàn cầu để áp dụng và thực hiện những tiêu chuẩn tốt hơn. Sự hiểu biết của chúng tôi có thể làm thay đổi doanh nghiệp của bạn một cách rất tích cực.