Bắt đầu với Quản lý chất lượng hàng không vũ trụ AS9100

Quản lý chất lượng trong ngành công nghiệp hàng không vũ trụ có thể là yếu tố quyết định giữa thành công về tài chính và những sai lầm tai hại. AS9100 có thể chuẩn hóa cách bạn làm việc và đảm bảo uy tín ngành công nghiệp vững chắc.


Quản lý chất lượng hàng không vũ trụ AS9100 là gì?

 AS9100 (BS EN 9100) là tiêu chuẩn quản lý chất lượng chung duy nhất cho các ngành công nghiệp hàng không vũ trụ về an toàn hàng không và quản lý hàng không. Tiêu chuẩn này được sử dụng và được hỗ trợ bởi các công ty hàng không vũ trụ hàng đầu thế giới và trên toàn bộ chuỗi cung ứng của họ. AS9100 có thể được sử dụng bởi các tổ chức trong toàn ngành hàng không vũ trụ, bao gồm các công ty thiết kế, sản xuất, bảo dưỡng và phân phối. Nếu bạn chấp nhận tiêu chuẩn này bạn có thể tự tin rằng bạn có một hệ thống quản lý chất lượng hiệu quả ở vị trí quản lý hàng không và an toàn hàng không. AS9100 cũng cần thiết để bạn có thể đạt được giấy phép kinh doanh, bây giờ và cả sau này.


Lợi ích của Quản lý chất lượng hàng không vũ trụ AS9100 là gì?

  • Giảm nguy cơ sai lầm hay thất bại tai hại về sản phẩm và dịch vụ 
  • Thể hiện việc quản lý chất lượng hiệu quả để đạt được giấy phép kinh doanh
  • Có được một danh sách trong dữ liệu hệ thống thông tin nhà cung cấp trực tuyến (OASIS)
  • Trở thành một nhà cung cấp ưu tiên và được khách hàng và các bên liên quan tin tưởng
  • Cải tiến liên tục và giành những cơ hội phát triển quốc tế.Chương trình tư vấn liên kết

Để nhận thêm hỗ trợ và lời khuyên, bạn cần được chứng nhận qua chương trình tư vấn liên kết. Chúng tôi có thể kết nối bạn với hơn 200 thành viên UK người đưa ra những dịch vụ tư vấn chuyên môn độc lập với BSI.

Để nhận thêm hỗ trợ và lời khuyên, bạn cần được chứng nhận qua chương trình tư vấn liên kết. Chúng tôi có thể kết nối bạn với hơn 200 thành viên UK người đưa ra những dịch vụ tư vấn chuyên môn độc lập với BSI.

Khóa đào tạo AS 9100Tại sao chọn BSI?

Chúng tôi tiên phong trong các tiêu chuẩn hơn 100 năm trước và hiện nay đang dẫn đầu thị trường. Đồng thời đã giúp đỡ hơn 80.000 Tổ chức từ những thương hiệu hàng đầu thế giới đến doanh nghiệp vừa và nhỏ tại 150 quốc gia để đạt được lợi thế cạnh tranh. Là một trong số ít những Tổ chức hiểu rõ tiêu chuẩn từ đầu đến cuối, chúng tôi không chỉ xem xét sự phù hợp với Tiêu chuẩn mà còn tạo ra các tiêu chuẩn mới và đào tạo các nhóm thành viên trên toàn cầu để sử dụng và thực hiện những tiêu chuẩn tốt hơn. Sự hiểu biết của chúng tôi có thể làm thay đổi doanh nghiệp của bạn.