Chứng nhận Quản Lý Chất lượng AS9100

Chứng minh Doanh nghiệp quản lý rủi ro và chất lượng một cách nghiêm túc với chứng nhận AS9100 (BS EN 9100). Mở ra cơ hội cho thị trường với các hoạt động chặt chẽ, kế hoạch tài chính thông minh hơn và tiêu chuẩn quản lý chất lượng được công nhận trên toàn thế giới. 


Làm thế nào để được chứng nhận AS9100

Chúng tôi thực hiện quy trình chứng nhận đơn giản. Sau khi chúng tôi nhận được phiếu đăng ký tham gia chứng nhận từ Doanh nghiệp, phụ trách kinh doanh của chúng tôi sẽ hướng dẫn doanh nghiệp thông qua các bước sau đây.

  1. Phân tích thực trạng
    Đây là dịch vụ tùy chọn giúp chúng tôi nắm tổng quan về hệ thống quản lý chất lượng hiện tại và đối sánh với các yêu cầu AS9100 về an toàn hàng không và quản lý hàng không. Sau đó chúng tôi xác định các khu vực cần tập trung nhiều hơn trước khi thực hiện các bước tiếp theo.

  2. Đánh giá chính thức
    Xảy ra trong hai giai đoạn. Đầu tiên chúng tôi xem xét sự sẵn sàng Doanh nghiệp để đánh giá bằng cách xem xét các thủ tục AS9100 cần thiết, kiểm soát về an toàn hàng không và quản lý hàng không. Chúng tôi sẽ chia sẻ chi tiết các phát hiện với Doanh nghiệp nhờ đó nếu tìm ra được những điểm khác biệt, Doanh nghiệp có thể điều chỉnh cho phù hợp. Nếu đã đạt tất cả các yêu cầu, chúng tôi sẽ đánh giá việc thực hiện các thủ tục và kiểm soát trong doanh nghiệp theo yêu cầu chứng nhận AS 9100.

  3. Chứng nhận và hơn thế nữa.
    Khi Doanh nghiệp hoàn thành việc đánh giá chính thức có hiệu lực, Doanh nghiệp sẽ nhận được chứng chỉ AS9100, có giá trị trong 3 năm. Phụ trách kinh doanh sẽ giữ liên lạc trong thời gian này để đảm bảo hệ thống không chỉ tiếp tục tuân thủ mà còn thực hiện tốt hơn.Các khóa học đào tạo về AS 9100

Chúng tôi sử dụng các kỹ thuật học tập tăng tốc để đảm bảo học viên hiểu đầy đủ về hàng không và vũ trụ. Đồng thời kết hợp giảng dạy, thảo luận cùng các bài tập nhóm về hệ thống quản lý hàng không vũ trụ.


Tại sao nên làm việc với BSI?

Chúng tôi tiên phong phát triển tiêu chuẩn hơn 120 năm và hiện đang dẫn đầu thị trường về hoạt động này. Đồng thời đã hỗ trợ hơn 86.000 Tổ chức từ những thương hiệu hàng đầu thế giới đến doanh nghiệp vừa và nhỏ tại 193 quốc gia và vùng lãnh thổ để đạt được các lợi thế cạnh tranh. Là một trong số ít những Tổ chức hiểu rõ tiêu chuẩn một cách toàn diện, chúng tôi không chỉ xem xét sự phù hợp với tiêu chuẩn mà còn tạo ra các tiêu chuẩn mới và đào tạo các nhóm chuyên viên chuyên trách trên toàn cầu để áp dụng và thực hiện những tiêu chuẩn tốt hơn. Sự hiểu biết của chúng tôi có thể làm thay đổi doanh nghiệp của bạn một cách rất tích cực.