OHSAS 18001 - studia przypadku

OHSAS 18001 wyznacza minimalne wymagania najlepszej praktyki zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Do korzyści wynikających z wdrożenia tej normy zaliczyć można zmniejszenie liczby wypadków i chorób w pracy, co prowadzi do obniżenia kosztów i skraca czas przestojów, a także oznacza stworzenie najlepszego możliwego miejsca pracy.

Przeczytaj, jakie korzyści odnieśli nasi klienci z wdrożenia normy, certyfikacji i współpracy z nami.