NOWE szkolenia Akademii BSI

Rynek Systemów Zarządzania rozwija się bardzo dynamicznie. Każdego roku pojawiają się nowe standardy jakości lub ulepszone wersje norm.

Jako członek komitetu ISO, BSI doskonale zna kierunki rozwoju rynku i dopasowuje do nich swoją ofertę szkoleniową. W odpowiedzi na Państwa potrzeby, w roku 2018 zaplanowaliśmy szereg nowych kursów. Stale rozwijamy również naszą metodykę i unowocześniamy materiały pomocnicze, tak cenione przez naszych uczestników. 

Pozwól BSI pomóc Twojej organizacji w dalszym rozwoju i ciągłym doskonaleniu poprzez podniesienie kwalifikacji Twoich pracowników.

Zapoznaj się  z poniższa ofertą nowych szkoleń w BSI. Zapraszamy!


Szkolenia BRC

BRC Wersja 8 Szkolenie dla Auditorów Wiodących NOWE SZKOLENIE

3900 zł
+ VAT

5 dniowe szkolenie

  W trakcie tego 5-dniowego szkolenia uczestnicy zyskają dogłębne zrozumienie wymagań standardu (Wersja 8) w odniesieniu do protokołu, wymagań oraz skutecznego auditowania. Uczestnicy zyskają liczne wskazówki odnośnie wymagań standardu, zyskają wiedzę na temat sposobu przeprowadzania auditu na zgodność ze standardami BRC.

Szczegóły szkolenia BRC Wersja 8 Szkolenie dla Auditorów Wiodących NOWE SZKOLENIE

Szkolenia z systemów zarządzania

ISO 22000 Wymagania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności NOWE SZKOLENIE

780 zł
+ VAT

1 dniowe szkolenie

  W ramach szkolenia określa się strukturę i wymogi skutecznego systemu zarządzania oraz ich znaczenie dla funkcjonowania firmy. Zdobędą Państwo gruntowną wiedzę na temat historii i procesu opracowywania normy ISO 22000, kluczowych terminów, definicji oraz architektury wysokiego poziomu ujednoliconej przez ISO.

Szczegóły szkolenia ISO 22000 Wymagania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności NOWE SZKOLENIE

ISO 22000 Wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności NOWE SZKOLENIE

1390 zł
+ VAT

2 dniowe szkolenie

  W trakcie szkolenie dowiedzą się Państwo jak przeprowadzać przegląd podstawowy sytuacji, w jakiej znajduje się organizacja oraz jak wdrażać kluczowe założenia normy ISO 22000. Za pomocą uporządkowanego podejścia dowiedzą się Państwo jak opracować plan wdrożenia, przygotować niezbędne dokumenty oraz jak monitorować Plan SZBŻ.

Szczegóły szkolenia ISO 22000 Wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności NOWE SZKOLENIE

ISO 22000 Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności NOWE SZKOLENIE

1390 zł
+ VAT

2 dniowe szkolenie

  W ramach szkolenia rozwiną Państwo umiejętności niezbędne do oceny i sporządzania sprawozdań dotyczących zgodności i wdrażania procesów opartych na ISO 22000. Dowiedzą się Państwo, w jaki sposób rozpocząć audit, przygotować i przeprowadzić działania auditowe, opracować i rozpowszechnić sprawozdania z auditów oraz zakończyć działania następcze.

Szczegóły szkolenia ISO 22000 Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności NOWE SZKOLENIE

FSSC 22000 Auditor / Auditor Wiodących Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności (CQI/IRCA 17416) NOWE SZKOLENIE

3290 zł
+ VAT

5 dniowe szkolenie

  W ciągu pięciu dni zdobędziesz wiedzę i umiejętności potrzebne do przeprowadzenia skutecznych auditów, poprzez wykorzystanie podjęcia systemowego zostaniesz poprowadzony przez cały proces auditowania od jego inicjowania do monitorowania działań poauditowych..

Szczegóły szkolenia FSSC 22000 Auditor / Auditor Wiodących Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności (CQI/IRCA 17416) NOWE SZKOLENIE

Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością Urządzeń Medycznych ISO 13485:2016 NOWE SZKOLENIE

1400 zł
+ VAT

1 dniowe szkolenie

  Zwiększ swoje umiejętności auditowe i zdolności w zakresie wewnętrznego auditu. Nabierz pewności w planowaniu i przeprowadzaniu skutecznych auditów, a także w sporządzaniu sprawozdań z auditów i – w stosownych przypadkach –  w podejmowaniu działań naprawczych.

Szczegóły szkolenia Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością Urządzeń Medycznych ISO 13485:2016 NOWE SZKOLENIE

Audior Wiodący Systemu Zarządzania Jakością Urządzeń Medycznych ISO 13485:2016 NOWE SZKOLENIE

5900 zł
+ VAT

5 dniowe szkolenie

  Celem kursu jest zdobycie pewności w celu efektywnego auditowania SZJ na wymagania ISO 13485:2016, stosując techniki zgodne z najlepszymi praktykami. Doświadczeni trenerzy BSI przeprowadzą uczestników przez cały proces auditu, od inicjacji działań auditowych aż do przeprowadzania działań poauditowych.

Szczegóły szkolenia Audior Wiodący Systemu Zarządzania Jakością Urządzeń Medycznych ISO 13485:2016 NOWE SZKOLENIE

ISO 37001:2016 Auditor Wewnętrzny
NOWE SZKOLENIE

1390 zł
+ VAT

2 dniowe szkolenie

  To dwudniowe szkolenie dostarcza wiedzy o wszystkich aspektach procesu auditu. Uczestnik będzie prowadzony przez wszystkie etapy auditu łaczące element teoretyczne i praktyczne. Wykorzystując połączenie współpracy, ćwiczeń praktycznych oraz technik szybkiego uczenia się uczestnik uzyskuje wiedzę na temat prawidłowych działań auditowych.

Szczegóły szkolenia ISO 37001:2016 Auditor Wewnętrzny
NOWE SZKOLENIE