NOWE szkolenia Akademii BSI

Rynek Systemów Zarządzania rozwija się bardzo dynamicznie. Każdego roku pojawiają się nowe standardy jakości lub ulepszone wersje norm.

Jako członek komitetu ISO, BSI doskonale zna kierunki rozwoju rynku i dopasowuje do nich swoją ofertę szkoleniową. W odpowiedzi na Państwa potrzeby, w roku 2018 zaplanowaliśmy szereg nowych kursów. Stale rozwijamy również naszą metodykę i unowocześniamy materiały pomocnicze, tak cenione przez naszych uczestników. 

Pozwól BSI pomóc Twojej organizacji w dalszym rozwoju i ciągłym doskonaleniu poprzez podniesienie kwalifikacji Twoich pracowników.

Zapoznaj się  z poniższa ofertą nowych szkoleń w BSI. Zapraszamy!


Szkolenia

RODO - ISO/IEC 29134:2017 Wytyczne dla oceny skutków NOWE SZKOLENIE

780 zł
+ VAT

1 dniowe szkolenie

  Celem kursu jest przedstawienie wskazówek i podpowiedzi dotyczących organizacji zespołu, którego zadaniem będzie identyfikacja zagrożeń i skutków specyficznych dla bezpieczeństwa danych osobowych, określenie stron zainteresowanych, przepływu danych osobowych, opracowania i przedstawienia raportu z oceny skutków. 

Szczegóły szkolenia RODO - ISO/IEC 29134:2017 Wytyczne dla oceny skutków NOWE SZKOLENIE

RODO - ISO/IEC 29151:2017 Praktyczne zasady zabezpieczania danych osobowych NOWE SZKOLENIE

780 zł
+ VAT

1 dniowe szkolenie

  Celem kursu jest dobór odpowiednich zabezpieczeń dla ochrony danych osobowych w organizacji. Planowanie odpowiednich zabezpieczeń jest dokonywane na podstawie analizy i oceny ryzyka prywatności związanych z procesami przetwarzającymi dane osobowe. Testowanie oraz implementacja tych zabezpieczeń ograniczy ryzyka  związane z danymi PII. 

Szczegóły szkolenia RODO - ISO/IEC 29151:2017 Praktyczne zasady zabezpieczania danych osobowych NOWE SZKOLENIE

RODO - Wykorzystanie ISO/IEC 27001 do wdrożenia wymagań Rozporządzenia UE o Ochronie Danych Osobowych NOWE SZKOLENIE

1400 zł
+ VAT

2 dniowe szkolenie

  Wykorzystanie zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych wdrożonych w SZBI opartym o wymagania ISO 27001 może pomóc w szybszym przygotowaniu się do spełnienia wymagań RODO jak również uchroni nas przed zdublowaniem zabezpieczeń, zapewni lepszy nadzór nad systemem bezpieczeństwa oraz pozwoli na zmniejszenie kosztów dostosowania do wymagań RODO.

Szczegóły szkolenia RODO - Wykorzystanie ISO/IEC 27001 do wdrożenia wymagań Rozporządzenia UE o Ochronie Danych Osobowych NOWE SZKOLENIE

ISO 37001:2016 Auditor Wewnętrzny
NOWE SZKOLENIE

1390 zł
+ VAT

2 dniowe szkolenie

  To dwudniowe szkolenie dostarcza wiedzy o wszystkich aspektach procesu auditu. Uczestnik będzie prowadzony przez wszystkie etapy auditu łaczące element teoretyczne i praktyczne. Wykorzystując połączenie współpracy, ćwiczeń praktycznych oraz technik szybkiego uczenia się uczestnik uzyskuje wiedzę na temat prawidłowych działań auditowych.

Szczegóły szkolenia ISO 37001:2016 Auditor Wewnętrzny
NOWE SZKOLENIE

Analiza Wpływu Biznesowego
NOWE SZKOLENIE

1090 zł
+ VAT

1 dniowe szkolenie

  Analiza Wpływu Biznesowego (BIA) jest podstawową praktyką, która, o ile przeprowadzona poprawnie, może skutecznie określić ramy dotyczące ustaleń w zakresie odporności i ciągłości działania organizacji. Uczestnicy szkolenia zdobędą umiejętności w zakresie:

  • formułowania Analizy Wpływu Biznesowego (BIA) jako kluczowej praktyki dotyczącej planowania odporności biznesowej i środków odbudowy działania firmy
Szczegóły szkolenia Analiza Wpływu Biznesowego
NOWE SZKOLENIE

Zasady i praktyki dotyczące Planów Ciągłości Działania NOWE SZKOLENIE

1090 zł
+ VAT

1 dniowe szkolenie

  Plany Ciągłości Działania stanowią zasadniczą część narzędzi organizacji służących utrzymaniu ciągłości działania kluczowych produktów i usług. 

  Szkolenie składa się z prezentacji, slajdów pomocniczych oraz indywidualnych i grupowych ćwiczeń, służących poznaniu i utrwaleniu praktycznej wiedzy na temat elementów Biznesowych Planów Ciągłości Działania (BCP), co pozwoli Państwu stworzyć, wdrożyć i zatwierdzić odpowiednie Plany w organizacji.

Szczegóły szkolenia Zasady i praktyki dotyczące Planów Ciągłości Działania NOWE SZKOLENIE

Zarządzanie ryzykiem w Systemach Bezpieczeństwa Informacji zgodnie z ISO/IEC 27005:2011 NOWE SZKOLENIE

1400 zł
+ VAT

2 dniowe szkolenie

  To szkolenie umożliwia wprowadzenie w organizacji podejścia do informacji opartego na zarządzaniu ryzykiem, zarówno jako część implementacji normy ISO/IEC 27001, jak też jako działalność niezależna.

  Celem szkolenia jest dostarczenie jasnych, praktycznych wskazówek w jaki sposób identyfikować, analizować i zarządzać ryzykami bezpieczeństwa. Szkolenie pomoże w ocenie istniejących mechanizmów postępowania z ryzykiem i mechanizmów kontrolnych i upewnieniu się, że są one odpowiednie do zarządzania i redukcji zidentyfikowanych ryzyk.

Szczegóły szkolenia Zarządzanie ryzykiem w Systemach Bezpieczeństwa Informacji zgodnie z ISO/IEC 27005:2011 NOWE SZKOLENIE

Bezpieczeństwo Informacji w chmurze wg ISO/IEC 27017 z elementami ochrony danych osobowych przetwarzanych w chmurze (ISO/IEC 27018) NOWE SZKOLENIE

1400 zł
+ VAT

2 dniowe szkolenie

  Celem szkolenia jest przedstawienie zagadnień związanych z bezpieczeństwem informacji przetwarzanych w chmurze, wytycznych dotyczących stosowania zabezpieczeń, w tym zabezpieczeń specyficznych dla przetwarzania w chmurze.

  Po szkoleniu uczestnicy będą w stanie określić obszary, w których może być konieczne dostosowanie istniejących zabezpieczeń i/lub wdrożenie nowych.

Szczegóły szkolenia Bezpieczeństwo Informacji w chmurze wg ISO/IEC 27017 z elementami ochrony danych osobowych przetwarzanych w chmurze (ISO/IEC 27018) NOWE SZKOLENIE

Wymagania Systemu Zarządzania Energią zgodnego z ISO 50001 NOWE SZKOLENIE

650 zł
+ VAT

1 dniowe szkolenie

  Szkolenie  BSI  „Wprowadzenie do Systemu Zarządzania Energią wg normy ISO 50001” zapewnia ogólną znajomość pojęć systemu zarządzania energią (EnMS) w oparciu o ISO 50001.
  Uczestnicy nauczą się jak skutecznie EnMS może pomóc ich organizacji poprawić efektywność energetyczną, zmniejszyć koszty i obniżyć emisję gazów cieplarnianych.

Szczegóły szkolenia Wymagania Systemu Zarządzania Energią zgodnego z ISO 50001 NOWE SZKOLENIE

Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością Urządzeń Medycznych ISO 13485:2016 NOWE SZKOLENIE

1400 zł
+ VAT

1 dniowe szkolenie

  Zwiększ swoje umiejętności auditowe i zdolności w zakresie wewnętrznego auditu. Nabierz pewności w planowaniu i przeprowadzaniu skutecznych auditów, a także w sporządzaniu sprawozdań z auditów i – w stosownych przypadkach –  w podejmowaniu działań naprawczych.

Szczegóły szkolenia Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością Urządzeń Medycznych ISO 13485:2016 NOWE SZKOLENIE

Audior Wiodący Systemu Zarządzania Jakością Urządzeń Medycznych ISO 13485:2016 NOWE SZKOLENIE

5900 zł
+ VAT

5 dniowe szkolenie

  Celem kursu jest zdobycie pewności w celu efektywnego auditowania SZJ na wymagania ISO 13485:2016, stosując techniki zgodne z najlepszymi praktykami. Doświadczeni trenerzy BSI przeprowadzą uczestników przez cały proces auditu, od inicjacji działań auditowych aż do przeprowadzania działań poauditowych.

Szczegóły szkolenia Audior Wiodący Systemu Zarządzania Jakością Urządzeń Medycznych ISO 13485:2016 NOWE SZKOLENIE