NOWE szkolenia Akademii BSI

Rynek Systemów Zarządzania rozwija sie bardzo dynamicznie. Każdego roku pojawiają się nowe standardy jakości lub ulepszone wersje norm.

Jako członek komitetu ISO, BSI doskonale zna kierunki rozwoju rynku i dopasowuje do nich swoją ofertę szkoleniową. W odpowiedzi na Państwa potrzeby, w roku 2017 zaplanowaliśmy szereg nowych kursów. Stale rozwijamy również naszą metodykę i unowocześniamy materiały pomocnicze, tak cenione przez naszych uczestników. 

Pozwól BSI pomóc Twojej organizacji w dalszym rozwoju i ciągłym doskonaleniu poprzez podniesienie kwalifikacji Twoich pracowników.

Zapoznaj się  z poniższa ofertą nowych szkoleń w BSI. Zapraszamy!


Szkolenia

Wymagania Systemu Zarządzania Energią zgodnego z ISO 50001 NOWE SZKOLENIE

650 zł
+ VAT

1 dniowy kurs szkoleniowy

  Szkolenie  BSI  „Wprowadzenie do Systemu Zarządzania Energią wg normy ISO 50001” zapewnia ogólną znajomość pojęć systemu zarządzania energią (EnMS) w oparciu o ISO 50001.
  Uczestnicy nauczą się jak skutecznie EnMS może pomóc ich organizacji poprawić efektywność energetyczną, zmniejszyć koszty i obniżyć emisję gazów cieplarnianych.

Szczegóły szkolenia Wymagania Systemu Zarządzania Energią zgodnego z ISO 50001 NOWE SZKOLENIE

Bezpieczeństwo Informacji w chmurze wg ISO/IEC 27017 NOWE SZKOLENIE

1400 zł
+ VAT

2 dniowy kurs szkoleniowy

  Celem szkolenia jest przedstawienie zagadnień związanych z bezpieczeństwem informacji przetwarzanych w chmurze, wytycznych dotyczących stosowania zabezpieczeń, w tym zabezpieczeń specyficznych dla przetwarzania w chmurze.

  Po szkoleniu uczestnicy będą w stanie określić obszary, w których może być konieczne dostosowanie istniejących zabezpieczeń i/lub wdrożenie nowych.

Szczegóły szkolenia Bezpieczeństwo Informacji w chmurze wg ISO/IEC 27017 NOWE SZKOLENIE

ISO/IEC 27018 Ochrona prywatności i danych osobowych przetwarzanych w chmurze NOWE SZKOLENIE

650 zł
+ VAT

1dniowy kurs szkoleniowy

  • Celem tego kursu jest wsparcie dostawców danych w chmurze i ich klientów w zrozumieniu dodatkowych wskazówek i środków kontroli ujętych w normie ISO/IEC 27018.
  • Dodatkowe środki kontroli umożliwią dostawcom i ich klientom zachowanie zgodności z wszystkimi obowiązującymi przepisami i regulacjami oraz lepszą ochronę informacji podczas przetwarzania danych osobowych w chmurze.
Szczegóły szkolenia ISO/IEC 27018 Ochrona prywatności i danych osobowych przetwarzanych w chmurze NOWE SZKOLENIE

Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością Urządzeń Medycznych ISO 13485:2016 NOWE SZKOLENIE

1400 zł
+ VAT

1 dniowy kurs szkoleniowy

  Zwiększ swoje umiejętności auditowe i zdolności w zakresie wewnętrznego auditu. Nabierz pewności w planowaniu i przeprowadzaniu skutecznych auditów, a także w sporządzaniu sprawozdań z auditów i – w stosownych przypadkach –  w podejmowaniu działań naprawczych.

Szczegóły szkolenia Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością Urządzeń Medycznych ISO 13485:2016 NOWE SZKOLENIE

...możesz także wybrać szkolenie zamknięte szyte na miarę

Możemy przeprowadzić szkolenie w wybranym przez Państwa miejscu i dostosować jego program do potrzeb Waszej organizacji, skupiając się na Państwa obszarach zainteresowania i potrzebach.