Wymagania normy ISO 13485:2016

Uzyskaj możliwość lepszego wglądu w wykorzystanie ISO 13485:2016 jako podstawy dla Systemu Zarządzania Jakością (QMS) wdrażanego przez producentów wyrobów medycznych. Kurs ten umożliwia zapoznanie się z wymogami normy ISO 13485:2016 poprzez omówienie kluczowych zasad i sposobu, w jaki norma współdziała z ISO 9001:2015, europejskimi dyrektywami w sprawie wyrobów medycznych i przepisami amerykańskiej Agencji Żywności i Leków (FDA) dotyczącymi Systemu Jakości. Podczas kursu badane są również powiązania z normą ISO 14971 „Zastosowanie Zarządzania Ryzykiem do Wyrobów Medycznych”.