Szkolenia dla ISO 27701 Zarządzanie prywatnością

Norma ISO/IEC 27701:2019 została stworzona, aby pomóc organizacjom w lepszym zrozumieniu, zarządzaniu i ograniczaniu ryzyka związanego z danymi osobowymi. Norma ISO/IEC 27701: 2019 została opracowana w celu określenia wymagań i dostarczenia wskazówek dotyczących ustanawiania, wdrażania, utrzymywania i ciągłego doskonalenia systemu zarządzania informacjami o prywatności (SZIP) w formie rozszerzenia do ISO/IEC 27001 i ISO/IEC 27002 w zakresie zarządzania prywatnością.