Szkolenia BIM

Szkolenia BIM

ISO 19650 - wiedza na wyciągnięcie ręki

ISO 19650 - wiedza na wyciągnięcie ręki

Red Overlay
szkolenia BIM
szkolenia BIM
Red Overlay

Building Information Modelling (BIM)

Modelowanie informacji o budynku (BIM) to coś więcej niż praca w środowisku cyfrowym. Chodzi o to, aby zespoły dysponowały odpowiednią wiedzą i możliwościami, by osiągnąć najlepsze rezultaty oraz nieustannie dążyć do doskonalenia własnych praktyk.

Nasze szkolenia BIM, opracowane we współpracy z wiodącymi konsultantami branżowymi oraz w oparciu o światowe trendy, dostarczają najbardziej odpowiednich i aktualnych informacji na rynku. Dowiesz się, jak skutecznie zarządzać informacjami na wszystkich etapach projektów budowlanych.

Kimkolwiek jesteś, mamy kurs, który pomoże ci być bardziej wydajnym w tym, co robisz.

Lista szkoleń BIM

Podstawy Building Information Modelling (BIM) >

Ten kurs pozwoli ci zrozumieć, dlaczego przyjęto „Collaborative BIM” jako wymóg rządu Wielkiej Brytanii oraz w jaki sposób modelowanie informacji o budynku (BIM) wspiera zasady Lean w celu ograniczenia odpadów w budownictwie i zarządzanie aktywami. Ten kurs zawiera przegląd norm, które określają brytyjskie wdrożenie BIM i podstawowe procesy wspólnej platformy danych (Common Data Environment - CDE).

Pomoże Ci również zrozumieć „BIM according to ISO 19650” - nową międzynarodową normę (Część 1 i 2) oraz „UK BIM Implementation” z perspektywy klientów. Rola informacji w wydajniejszym zarządzaniu aktywami i projektami oraz niezbędne narzędzia.

+ VAT

2-dniowe szkolenie

BIM ISO 19650 część 2: Realizacja projektu >

Ten kurs pomoże Ci zrozumieć procesy zarządzania informacjami potrzebne do dostarczenia projektów i planu budowlanego przy użyciu BIM zgodnie z ISO 19650 część 2: Faza realizacji projektu. Kurs jest kontynuacją szkolenia Podstawy BIM, w którym wprowadzono koncepcje i zasady zarządzania informacjami. Kurs obejmuje zagadnienia z zakresu:

• ISO 19650-2 jako standard i stosowana w nim terminologia (wiele terminów zostało zmienionych z oryginalnych znaczeń brytyjskich, aby sprawić, żeby standard mógł być akceptowany na całym świecie)

• Sposobów, w jaki klienci ustalają swoje wymagania informacyjne i wybierają dostawców

• Jak dostawcy informacji (projektanci, wykonawcy, producenci) reagują na swoje plany informacyjne i jak wymagania informacyjne powinny zostać przekazywane przez zespół dostarczający

• Specyficzne procesy wspólnego środowiska danych dla informacji o projekcie i obowiązki podczas zarządzania informacjami oraz umiejętności i zdolności wymagane od klientów i ich dostawców

+ VAT

1 dniowe szkolenie

BIM - ISO 19650 Część 3: Zarządzanie aktywami >

Kurs pomoże Ci zrozumieć procesy zarządzania informacjami o aktywach dla BIM Level 2. Stanowi kontynuację tematu z kursu BIM Fundamentals. Kurs składa się z następujących sesji:

  • Powiązanie z zarządzaniem aktywami
  • Jak właściciele/użytkownicy aktywów ustalają wymogi dotyczące informacji
  • Jak dostawcy informacji (wykonawcy konserwacji, wewnętrzne zespoły, geodeci, inżynierowie) odpowiadają przy użyciu swoich planów informacyjnych
  • Jak Common Data Environment działa w odniesieniu do zarządzania aktywami
  • Role i obowiązki w zakresie zarządzania informacjami o aktywach
+ VAT

jednodniowe szkolenie

Potrzebujesz więcej informacji?

Jeśli masz dodatkowe pytania lub uwagi dotyczące certyfikacji BIM, skontaktuj się z nami telefonicznie lub wyślij nam zapytanie online.

+48 508 973 728

+48 795 515 022

Darmowe materiały BIM

Powiązane łącza