Testowanie obuwia, odzieży i rękawic ochronnych

Możemy przetestować szeroką gamę obuwia, odzieży i rękawic ochronnych, aby zapewnić zgodność z rozporządzeniem (UE) 2016/425 dotyczącym środków ochrony osobistej.

Obuwie ochronne

Prawidłowe obuwie ochronne, czy to dla pracownika budowlanego, motocyklisty czy strażaka, ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia odpowiedniego zabezpieczenia stóp. Niektóre rodzaje obuwia klasyfikowane są w najwyższych kategoriach zagrożeń dla ŚOI/PPE. Oznacza to, że oprócz spełnienia początkowych wymagań Rozporządzenia ŚOI, producent musi również co roku wykazywać jednostce notyfikowanej, takiej jak BSI, że produkt nadal spełnia wymagania normy według, której był pierwotnie testowany.

Przykłady obuwia, w zakresie którego możemy zapewnić testowanie i certyfikację, obejmują:

 • Obuwie dla strażaków
 • Obuwie bezpieczne
 • Sprzęt ochrony osobistej
 • Obuwie ochronne
 • Obuwie zawodowe

Odzież ochronna

Możemy testować i certyfikować szeroką gamę odzieży ochronnej, która jest stosowana w różnych scenariuszach zagrożeń, od ochrony chemicznej, biologicznej, radiologicznej i jądrowej (CBRN), po fartuchy odporne na zachlapanie. Podobnie jak w przypadku wszystkich urządzeń ochronnych, odzież ochronna będzie działać tylko w ramach określonych parametrów i ważne jest, aby wszyscy użytkownicy znali ograniczenia sprzętu.
Jesteśmy również w stanie przetestować i certyfikować odzież o intensywnej widzialności. Standard intensywnej widzialności wymaga, aby odzież zapewniała widoczność użytkownika w sytuacjach zagrożenia w każdych warunkach oświetleniowych w ciągu dnia i przy oświetleniu reflektorów pojazdu w ciemności (widoczność 24h). Ma to szczególne znaczenie w przypadku kolizji na drogach i autostradach lub w ich pobliżu.

Rękawice ochronne

Rękawice ochronne są często integralną częścią obowiązkowych zestawów środków ochrony indywidualnej. Rękawice mogą zapewnić szeroki zakres ochrony przed zagrożeniami zarówno termicznymi, chemicznymi, jak i biologicznymi oraz przed płynami użytku domowego.
Wiele rękawic zaprojektowano w celu ochrony przed jednym szczególnym rodzajem zagrożenia. Jednak np. rękawice dla strażaków chronią przed wieloma zagrożeniami jednocześnie, ponieważ zawierają dodatkową ochronę przed uderzeniem w górną część dłoni oraz paski odblaskowe.

Przykłady rękawic, w zakresie których możemy zapewnić testowanie i certyfikację, obejmują:

 • Rękawice ochronne dla strażaków
 • Rękawice chroniące przed chemikaliami i mikroorganizmami
 • Rękawice chroniące przed mikroorganizmami
 • Rękawice ochronne – przenikanie chemiczne
 • Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi
 • Rękawice chroniące przed zagrożeniami termicznymi
 • Rękawice – wymagania ogólne
 • Rękawice chroniące przed zimnem

Niezbędne informacje

Materiały nt. certyfikacji ŚOI

Nasze usługi w zakresie środków ochrony indywidualnej:

Powiązane łącza