Certyfikacja - odzież ochronna

Testy BSI w zakresie ryzyka połączonego, odzieży niepalnej i ostrzegawczejOdzież ochronna filtracyjna (CBRN) ochrona chemiczna, biologiczna, radiologiczna, nuklearna

Rękawice ochronne 
Rękawice ochronne są integralną częścią obowiązkowych zestawów środków ochrony indywidualnej. Rękawice obejmują szeroki zakres ochrony przed zagrożeniami od termicznych, chemicznych, uderzeń do biozagrożeń i substancjami chemii użytku domowego.

Wiele rękawic jest przystosowanych do ochrony tylko przed jednym określonym zagrożeniem. Rękawice dla strażaków ochraniają przed wieloma zagrożeniami jednocześnie, w tym dodatkowo od uderzeń z góry oraz posiadają paski z materiałów odblaskowych. Wystarczy dodać do tego wodoszczelność i zabezpieczenie antypoślizgowe i rękawice strażackie zapewniają ochronę praktycznie przed każdym zagrożeniem.

Normy dotyczące rękawic ochronnych

BS EN 659: 2003
Rękawice ochronne dla strażaków
BS EN 374-1: 2003
Rękawice chroniące przed substancjami chemicznymi i mikroorganizmami
BS EN 374-2: 2003
Rękawice chroniące przed mikroorganizmami
BS EN 374-3: 2003
Rękawice ochronne - wyznaczanie odporności na przenikanie substancji chemicznych
BS EN 388: 2003
Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi
BS EN 407: 2004
Rękawice chroniące przed zagrożeniami termicznymi (gorąco i/lub ogień)
BS EN 420: 2003
Rękawice ochronne. Podstawowe wymagania i metody badania
BS EN 511: 2006
Rękawice chroniące przed zimnem

 

Obuwie ochronne
Odpowiednie obuwie ochronne niezależnie czy dla budowlańca, motocyklisty, czy strażaka, ma zasadnicze znaczenie dla odpowiedniego zabezpieczenia stóp. Nie tylko szczególna uwaga jest skierowana na kwestie ochrony przed zagrożeniami ale również funkcjonalność, komfort i trwałość.


Niektóre rodzaje obuwia zawierają się w najwyższych kategoriach zagrożeń dla PPE. Dodatkowo w celu spełnienia wymogów wstępnych dyrektywy, producent musi rokrocznie wykazać organowi notyfikowanemu, iż produkty nadal spełniają wymagania normy według, której były pierwotnie testowane.

BS EN 15090:2006
Obuwie ochronne dla strażaków
BS EN ISO 20345:2004
Obuwie ochronne
BS EN ISO 20346:2004
Osobisty sprzęt ochronny. Obuwie ochronne
BS EN ISO 20347:2004
Obuwie zawodowe

 

Odzież ostrzegawcza o intensywnej widzialności
Norma intensywnej widzialności wymaga aby odzież zapewniała widzialność użytkownikowi w sytuacjach zagrożenia przy dowolnych warunkach oświetlenia w ciągu dnia, w oświetleniu reflektorów pojazdu w ciemności (widoczność 24h). Ma to miejsce szczególnie znaczenie w przypadku kolizji lub w pobliżu dróg i autostrad.

Badania odzieży i materiałów w ramach obejmują:

Badania materiału:

  • Kolor - chrominancja i luminancja
  • Trwałość barw i badania fizyczne
  • Stabilność wymiarowa oraz oddychalność / wodoodporność

Badania odzieży:

  • Ocena projektu
  • Minimalny zakres materiału

BS EN 471: 2003
Odzież ostrzegawcza o intensywnej widzialności

Odzież ochronna 
Odzież ochronna jest stosowana przy wielu typach zagrożeń natomiast zakres norm według, których dokonywana jest ocena obejmują ochronę przed ekstremalnymi temperaturami lub chemikaliami

zagrażającymi ochlapaniem osłon.

Każda odzież ochronna będzie skuteczna jeżeli będzie prawidłowo konserwowana i czyszczona zgodnie z zaleceniami producenta. Zanieczyszczenia pyłem czy toksynami mogą zwiększyć
ryzyko zapłonu odzieży od otwartego ognia.

Tak jak w wypadku wszystkich środków ochrony indywidualnej, odzież ochronna spełnia swoje funkcje w zakresie wyznaczonych parametrów i ważne jest, aby użytkownicy mieli świadomość ograniczeń stosowanych środków.

W przypadku ochrony CBRN przed zagrożeniem substancji chemicznych, biologicznych, radiologicznych i nuklearnych, użytkownik jest szczelnie zamknięty w odzieży z bardzo wytrzymałego materiału a czyste powietrze jest podawane z zewnątrz. W środku jest utrzymywane nadciśnienie a wydychane powietrze jest usuwane za pomocą zaworu wydechowego, zabezpieczającego przed przedostaniem się zanieczyszczeń.Uniemożliwia to recyrkulacje powietrza w systemie.

Szczelna odzież ochronna może być stosowana z urządzeniami filtrującymi powietrze w zależności od konkretnej sytuacji.

Normy dotyczące odzieży ochronnej

 BS EN 464: 1994
Odzież chroniąca przed ciekłymi i gazowymi chemikaliami, aerozolami i cząstkami stałymi

BS EN ISO 15025: 2002
Odzież ochraniająca przed gorącem i płomieniami

BS EN 14605: 2005
Odzież chroniąca przed ciekłymi środkami chemicznymi w postaci rozpylonej (Typ 4)

BS EN 533: 1997
Odzież ochraniająca przed gorącem i płomieniami

BS EN 14605: 2005
Odzież chroniąca przed ciekłymi środkami chemicznymi w postaci płynnej (Typ 3)

BS EN 702: 1995
Odzież ochraniająca przed gorącem i płomieniami

BS EN 14605: 2005
Odzież chroniąca przed ciekłymi środkami chemicznymi

BS EN 943-1:2002
Odzież chroniąca przed ciekłymi i gazowymi chemikaliami, łącznie z aerozolami i cząstkami stałymi

BS EN 468: 1995
Odzież chroniąca przed ciekłymi środkami chemicznymi

BS EN 943-2:2002
Odzież chroniąca przed ciekłymi i gazowymi chemikaliami

BS EN 469: 2005
Odzież ochronna dla strażaków

BS EN 1073-1:1998
Odzież chroniąca przed skażeniami promieniotwórczymi

BS EN 510: 1993
Odzież ochronna stosowana przy zagrożeniu wplątania się w ruchome części

BS EN 1073-2:2002
Odzież chroniąca przed skażeniami promieniotwórczymi

BS EN 530: 1995
Odporność na ścieranie materiałów przeznaczonych na odzież ochronną

BS EN 1149-1:2006
Właściwości elektrostatyczne odzieży ochronnej

BS EN 531: 1995: 1998
Odzież ochronna dla pracowników narażonych na działanie czynników gorących

BS EN 1149-2:1997
Właściwości elektrostatyczne odzieży ochronnej

BS EN ISO 6529: 2001
Odporność materiałów na odzież ochronną na przenikanie cieczy i gazów

BS EN ISO 10819: 1997
Antywibracyjne i elektrostatyczne(ISO 10819: 1996)

BS EN ISO 13995: 2001
Odzież ochronna. Właściwości mechaniczne (ISO 13995: 2000)

BS EN ISO 13997: 1999
Odporność na przecięcie ostrymi przedmiotami(ISO 13997: 1999)

BS EN 342: 2004
Ochrona przed chłodem

BS EN 343: 2003
Ochrona przed deszczem