Oznakowanie CE - Najczęściej zadawane pytania

 • Co to jest Oznakowanie CE?
 • Czym jest proces Oznakowania CE?
 • Czym są dyrektywy nowego podejścia?
 • Co to jest jednostka notyfikowana?
 • Jakie są korzyści płynące z oznaczenia CE?
 • Dlaczego wybierać BSI?
 • Czym jest Kitemark™?

Co to jest oznaczenie CE?

Oznakowanie CE na produkcie jest obowiązkowe. Oznacza, iż wyrób spełnia spełnia minimalne wymagania prawne danej dyrektywy, co pozwala na jego legalną sprzedaż na rynku w dowolnym państwie członkowskim. Oznakowanie CE daje firmie łatwiejszy dostęp do rynku europejskiego w celu sprzedaży produktów bez ich adaptacji lub ponownego sprawdzania.

Czym jest proces oznakowanie CE?

Ważne są następujące czynności:

 • Wskazanie dyrektywy mającej zastosowanie do Państwa produktu.
 • Wskazanie procedury oceny zgodności z dyrektywą dla Państwa produktu
 • Ustalenie terminów działań.
 • Określenie czy istnieją jakieś zharmonizowane normy europejskie stosowne do Waszego produktu.
 • Sprawdzenie, czy produkt spełnia zasadnicze wymagania dyrektyw.
 • Sprawdzenie, czy jest potrzebna niezależna ocena Waszej zgodności przez jednostkę notyfikowaną
 • Zebranie wymaganej przez dyrektywy dokumentacji technicznej.
 • Przygotowanie deklaracji zgodności oraz wymaganej dokumentacji potwierdzającej.
 • Sprawdzenie, czy nie istnieją dodatkowe wymogi lokalne w kraju sprzedaży docelowej._
 • Oznaczenie Affix CE na Waszych produktach i/lub na opakowaniach

Czym są dyrektywy nowego podejścia?

Unia Europejska wprowadziła szereg środków w celu uproszczenia przepływu towarów w całej Unii Europejskiej (UE) i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA). Niektóre z nich znane są jako dyrektywy nowego podejścia. Dyrektywy nowego podejścia zawierają regulacje dotyczące projektowania produktów ale przede wszystkim, zmierzają do harmonizacji wymogów dotyczących bezpieczeństwa produktów w całej Europie.

Dyrektywy obejmują bardzo szeroką gamę produktów m. in. zabawek, urządzeń medycznych i urządzeń ciśnieniowych. Ich głównym celem jest zapewnienie, że produkty są właściwie zaprojektowane i bezpieczne dla użytkownika.

W całej Europie, gdzie wdrożone są dyrektywy nowego podejścia, koniecznością jest, aby producent oznaczał swoje produkty znakiem CE. Wymogi oznakowania CE różnią się w zależności od dyrektywy, a czasem nawet w ramach samej dyrektywy.

Badania niezależne, ocena systemów i dokumentacji technicznej mogą być konieczne, lecz czasem wystarczy niezweryfikowane oświadczenie producenta. Ale należy być ostrożnym! Jeśli Państwa oświadczenie mija się z rzeczywistością, jest to podstawą do wszczęcia postępowania sądowego.Gdy jest wymagane przez dyrektywy, aby produkty i/lub systemy zostały przebadane, certyfikowane lub skontrolowane, musi to zostać wykonane przez jednostkę notyfikowaną lub kompetentny organ.

Co to jest jednostka notyfikowana?

Jednostka notyfikowana jest organizacją, która została wyznaczona przez państwo członkowskie i uznana przez Komisję Europejską. Jednostka notyfikowana może zostać mianowana na podstawie wyznaczonych wymagań, takich jak wiedza, doświadczenie, niezależność i zasobów do przeprowadzenia oceny zgodności.

Podstawową rolą jednostki notyfikowanej jest świadczenie usług z zakresu ewaluacji zgodności zgodnie z warunkami określonymi w dyrektywach nowego podejścia w ramach wsparcia oznakowania CE. Zazwyczaj oznacza to ocenę spełniania przez producentów podstawowych wymagań określonych w każdej dyrektywie. Oceną zgodności może być kontrola, kontrola jakości, badania typu lub projektu, lub połączenia obu powyższych. BSI jest jednostką notyfikowaną dla wielu dyrektyw europejskich.

Jakie są korzyści płynące z oznaczenia CE?

UE wprowadziła program oznakowania CE, aby wymiana handlowa w ramach Unii Europejskiej była łatwiejsza i tańsza. Oznacza to, że producent oświadcza, że jego produkty spełniają minimalne wymogi prawne dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa określone w dyrektywach unijnych.

Klienci coraz częściej będą szukać oznakowania CE na produktach, jako potwierdzenia minimalnej zgodności z normami, a tym samym zapewniające minimalny poziom jakości, którego innym produktom może brakować.

Dlaczego BSI?

BSI posiada bardzo bogate doświadczenie w zakresie pomocy w uzyskaniu oznakowania CE dla produktów. Nasi eksperc są do Państwa dyspozycji, aby przeprowadzić Was przez ten proces w możliwie jak najbardziej bezbolesny sposób,

Czym jest Kitemark™?

W Kitemark™ jest dobrowolnym oznaczeniem niezależnej jednostki, które oferuje spokój zarówno dla konsumentów, jak i specjalistów ds. specyfikacji.

Aby uzyskać certyfikację Kitemark™ wymaga się od producenta kompleksowego systemu zarządzania jakością w oparciu o normę ISO 9001:2000 lub inny uznany system kontroli produkcji wraz z wstępnymi badaniami typu produktu i regularnymi audytami. Po uzyskaniu oznaczenia, Kitemark™ może pełnić istotną rolę jako doskonałe narzędzie marketingowe na konkurencyjnym rynku, ukazując stałe zaangażowanie w jakość i bezpieczeństwo.

Oznaczenie CE jest deklaracją producenta, że produkt spełnia wszystkie odpowiednie postanowienia właściwych przepisów wykonawczych do określonych dyrektyw europejskich. Oznakowanie CE zapewnia firmom łatwiejszy dostęp do sprzedaży swoich produktów na rynku europejskim bez kolejnych adaptacji i ponownego testowania. Litery "CE" jako takie nie oznaczają żadnych słów, ale są oświadczeniem producenta, że jego produkt spełnia wymagania mającej zastosowanie w tym przypadku europejskiej dyrektywy lub dyrektyw.

W BSI, dysponujemy zespołem ekspertów, którzy dokładnie wiedzą, które dyrektywy dotyczą których produktów. Możemy pomóc Państwu przejść przez proces uzyskania oznakowania CE.