Ochrona dróg oddechowych, słuchu i oczu

Badania produktów ochrony dróg oddechowych

Wszystkie urządzenia ochrony dróg oddechowych muszą przejść badania zgodności typu przeprowadzone przez jednostkę notyfikowaną przed umieszczeniem oznaczenia CE. W przypadku gdy urządzenie ochrony dróg oddechowych jest połączone z produktami ochrony głowy, oczu i słuchu BSI może zaoferować zintegrowane badania i pakiet certyfikacyjny. W przypadku produktów posiadających wyposażenie elektroniczne i elektryczne, laboratoria świadczą kompleksowe rozwiązania.

Typowe badania przeprowadzane przez BSI oceniają:

  • Opór oddychania
  • Penetracja filtra (cząstki stałe)
  • Penetracja filtra (płyny)
  • Badanie szczelności całkowitej (TIL)
  • Gromadzenie CO₂
  • Łatwopalność
  • Kolmatację pyłem
  • Pole widoczności
  • Badania wytrzymałości mechanicznej
  • Badania działania w praktyce

Normy dotyczące produktów ochrony dróg oddechowych

BS EN 140: 1999
Półmaski/Ćwierćmaski

BS EN 14387: 2004
Pochłaniacze i filtropochłaniacze

BS EN 143: 2000
Filtry

BS EN 149: 2001
Półmaski filtrujące do ochrony przed

BS EN 12941: 1999
Oczyszczający sprzęt z wymuszonym przepływem powietrza wyposażony w hełm lub kaptur

BS EN 12942: 1999
Oczyszczający sprzęt ze wspomaganiem przepływu powietrza wyposażony w maski, półmaski lub ćwierćmaski

BS EN 405: 2002
Półmaski pochłaniające lub filtropochłaniające z zaworami

BS EN 136: 1998
Maski - klasy 1, 2 lub 3

BS EN 137: 2006
Aparaty powietrzne butlowe ze sprężonym powietrzem wyposażone w maskę

BS EN 138: 1994
Aparaty wężowe świeżego powietrza w połączeniu z maską, półmaską lub zespołem ustnika

BS EN 14594: 2005
Aparaty wężowe sprężonego powietrza o przepływie ciągłym

BS EN 402: 2003
Ucieczkowe aparaty powietrzno-butlowe, sterowane automatem oddechowym, wyposażone w maskę lub zespół ustnika

BS EN 1146: 2005
Ucieczkowe aparaty powietrzne butlowe ze sprężonym powietrzem wyposażone w kaptur

Ochrona słuchu

Nadmierny hałas jest obecny w wielu gałęziach przemysłu jak i przy pracach własnych, niezależnie czy jest to budowlaniec na placu budowy, strzelanie do rzutek, czy DJ w klubie, gdziekolwiek nadmierna ekspozycja na hałas może to mieć szkodliwy wpływ na zdrowie operatora lub słuchacza.  Przepisy Control of Noise at Work z 2005 ustalają poziom przy którym pracownicy muszą stosować środki ochrony słuchu oraz strefy ochrony słuchu wynoszący 85 decybeli (średnia/dzienna ekspozycja na hałas). 

Obecny poziom przy którym pracodawcy muszą dokonać oceny ryzyka pracowników i przeprowadzić akcję informacyjną i szkolenia to 80 decybeli. Jest też poziom szczytowy 87 decybeli (uwzględniający ochronę słuchy) powyżej, którego pracownicy nie powinni być wystawieni na działanie hałasu.

BS EN 352 – 1: 2002
Nauszniki przeciwhałasowe

BS EN 352 – 2: 2002
Wkładki przeciwhałasowe

BS EN 352 – 3: 2002
Nauszniki przeciwhałasowe mocowane do przemysłowego hełmu ochronnego

BS EN 352 – 4: 2001
Nauszniki przeciwhałasowe o regulowanym tłumieniu

BS EN 352 – 5: 2002
Nauszniki przeciwhałasowe aktywne

BS EN 352 – 6: 2002
Nauszniki przeciwhałasowe komunikacyjne

BS EN 352 –7: 2002
Wkładki przeciwhałasowe o regulowanym tłumieniu

Środki ochrony oczu

Środki ochrony oczu mają zastosowanie w różnych sytuacjach od przemysłowego do rekreacyjnego. W wielu przypadkach środki ochrony oczu są zintegrowane ze środkami ochrony głowy. Wiele z tych zintegrowanych systemów oferuje znacznie więcej, niż tylko ochronę oczu, min. chronią twarz przed uderzeniami, iskrami z cięcia lub spawania, odpryskami roztopionego metalu lub łukiem elektrycznym.

Dyrektywa PPE (89/686/EEC) dla oznaczenia CE zwykle klasyfikuje środki ochrony oczu jako ochronę średniego zagrożenia i ocenia zgodnie ze stopniem ochrony jaki zapewniają. W przypadku normy EN 166:2002 jest to oznaczone na produkcie jako ciąg liter lub cyfr, aby ułatwić kupującemu dobranie właściwych środków ochrony oczu do odpowiedniego zagrożenia. Napis ‘Non-Safety’ gwarantuje, że takie środki nie są w stanie zapewnić jakiejkolwiek ochrony.

Oferowana ochrona - symbol - produkt z taki oznaczeniem:

Podwyższona odporność - S - Okulary
Uderzenie o niskiej energii - F - Okulary
Uderzenie o średniej energii - B - Okulary ochronne
Uderzenie o wysokiej energii - A - Ekrany ochronne twarzy
Krople lub rozbryzgi cieczy - 3 - Okulary/Ekrany ochronne twarzy
Grube cząsteczki pyłu - 4 - Okulary ochronne
Gazy i drobne cząsteczki pyłu - 5 - Okulary ochronne
Łuk powstający podczas zwarcia elektrycznego - 8 - Ekrany ochronne twarzy
Stopiony metal i przenikające gorące ciała stałe - 9 - Ekrany ochronne twarzy

Normy ochrony dotyczące oczu

BS EN 166: 2002
Indywidualna ochrona oczu

BS EN 169: 2002
Filtry spawalnicze

BS EN 170: 2002
Filtry ultrafioletu

BS EN 171:2002
Filtry podczerwieni

BE EN 172: 1995
Filtry antyodblaskowe do zastosowań przemysłowych

BS EN 175: 1997
Ochrona oczu i twarzy spawacza

BS EN 1731: 1998
Ekrany ochronne twarzy i ekrany siatkowe

BS EN 1836: 1997
Okulary przeciwsłoneczne i filtry przeciwodblaskowe

BS 4110: 1999*
Osłony przeciwsłoneczne dla użytkowników pojazdów

BS 5883: 1996
Okulary do pływania

BS 7930-1 1998
Racket Sports – Ochrona oczu graczy w squashu