Testowanie i certyfikacja sprzętu ochrony układu oddechowego, słuchu i oczu

Testowanie sprzętu ochrony dróg oddechowych

Jako liderzy rynku w testowaniu i certyfikacji produktów do ochrony układu oddechowego współpracujemy wieloma znanymi producentami w tej dziedzinie, aby pomóc we wprowadzaniu ich produktów na rynek. Nasz zespół ekspertów ds. testowania znajduje się w naszym centrum doskonałości Kitemark House, a nasze niedawno odnowione laboratoria testowe zawierają najnowocześniejsze stanowiska badawcze.

Należy pamiętać, że zanim możliwe będzie umieszczenie oznakowania CE na sprzęcie do ochronny układu oddechowego, musi on przejść badanie typu, wykonywane przez jednostkę notyfikowaną, taką jak BSI. Taka certyfikacja gwarantuje dostęp do rynków europejskich. Aby wyróżnić Twoje produkty, możemy również pomóc Ci uzyskać certyfikat BSI Kitemark, jeden z najbardziej znanych niezależnych znaków jakości.

Nasze możliwości testowania obejmują:

 • Opór oddychania
 • Penetracja filtra (ciała stałe i ciecze)
 • Badanie szczelności całkowitej (TIL)
 • Gromadzenie CO2
 • Łatwopalność
 • Zatkanie pyłem
 • Pole widoczności
 • Badania wytrzymałości mechanicznej i wydajności

Postępy w technologii produktów do ochrony układu oddechowego oznaczają, że często łączą w sobie również nakrycia głowy, okulary lub ochronę słuchu, a niektóre produkty mogą także zawierać urządzenia elektroniczne. Możemy zapewnić kompleksowe rozwiązania testowe dla tych wymagań, aby pomóc Ci zachować zgodność z wymaganiami dotyczącymi rozwoju produktu.

Produkty do ochrony układu oddechowego, które możemy przetestować, obejmują:

 • Półmaski/ćwierćmaski
 • Filtry, pochłaniacze i filtropochłaniacze
 • Filtry cząstek
 • Półmaski filtrujące do ochrony przez cząsteczkami
 • Sprzęt z wymuszonym przepływem powietrza wyposażony w hełm lub kaptur
 • Sprzęt ze wspomaganiem przepływu powietrza wyposażony w maski, półmaski, ćwierćmaski 
 • Półmaski pochłaniające lub filtrująco-pochłaniające z zaworami
 • Maski pełnotwarzowe – klasa 1, 2 lub 3
 • Autonomiczne aparaty oddechowe
 • Aparaty wężowe w połączeniu z maską, półmaska lub zespołem ustnika
 • Ucieczkowe aparaty powietrzne butelkowe ze sprężonym powietrzem z automatem oddechowym wyposażone w maskę lub zespół ustnika
 • Ucieczkowe aparaty powietrzne butelkowe ze sprężonym powietrzem wyposażone w kaptur

Ochrona słuchu

Nadmierny hałas jest obecny w wielu gałęziach przemysłu jak i przy pracach własnych. Przepisy Control of Noise at Work z 2005 ustalają poziom, przy którym pracownicy muszą stosować środki ochrony słuchu oraz strefy ochrony słuchu wynoszący 85 decybeli (średnia/dzienna ekspozycja na hałas).

Obecny poziom, przy którym pracodawcy muszą dokonać oceny ryzyka pracowników oraz dostarczyć informacje i przeprowadzić szkolenia to 80 decybeli. Istnieje również górny poziom - 87 decybeli (uwzględniający ochronę słuchy) powyżej, którego pracownicy nie powinni być wystawiani na działanie hałasu.

Możemy przetestować szeroką gamę środków ochrony słuchu, aby zapewnić zgodność z rozporządzeniem (UE) 2016/425 dotyczącym środków ochrony indywidualnej. Możemy również zapewnić certyfikację BSI Kitemark dla tych produktów, aby pomóc Ci wykazać najwyższą jakość i wyróżnić produkty.

Produkty do ochrony słuchu, które możemy przetestować, obejmują:

 • Nauszniki przeciwhałasowe
 • Wkładki przeciwhałasowe
 • Nauszniki przeciwhałasowe mocowane do przemysłowego kasku ochronnego
 • Nauszniki przeciwhałasowe o regulowanym tłumieniu
 • Nauszniki przeciwhałasowe aktywne
 • Nauszniki przeciwhałasowe z sygnałem fonicznym wprowadzonym z wejścia elektrycznego
 • Wkładki przeciwhałasowe o regulowanym tłumieniu

Środki ochrony oczu

Rozporządzenie (UE) 2016/425 w sprawie oznakowania CE klasyfikuje środki ochrony oczu jako ochronę średniego zagrożenia i ocenia zgodnie ze stopniem ochrony jaki zapewniają.

Produkty do ochrony oczu, które możemy przetestować, obejmują:

 • Indywidualna ochrona oczu
 • Filtry spawalnicze
 • Filtry chroniące przed nadfioletem
 • Filtry chroniące przed podczerwienią
 • Filtry chroniące przed olśnieniem słonecznym, do zastosowań przemysłowych
 • Ochrona oczu i twarzy podczas spawania
 • Siatkowe ochrony oczu i twarzy 
 • Okulary przeciwsłoneczne i filtry przeciwodblaskowe 
 • Osłony przeciwsłoneczne dla użytkowników pojazdów
 • Okulary do pływania
 • Racket Sports – Ochrona oczu graczy w squasha

Niezbędne informacje

Materiały nt. certyfikacji ŚOI

Nasze usługi w zakresie środków ochrony indywidualnej:

Powiązane łącza