Konferencja BSI
Ryzyko w świetle nowych standardów
ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 okiem praktyka
27 kwietnia 2016

Warszawa, Hotel Marriott, Sala Congress Hall, 3 piętro

Konferencja Ryzyko w świetle nowych standardów ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 okiem praktyka

 

KONFERENCJA BSI

Ryzyko w świetle nowych standardów
ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 okiem praktyka

27 kwietnia 2016, Warszawa
HOTEL MARRIOTT, Sala Congress Hall, 3 piętro
godz. 10.00 - 16.00

 

Firmy stale poszukują rozwiązań, które mogą poprawić działalność biznesową, wzmocnić ich działania i zoptymalizować jej wydajność. Na dzisiejszym rynku, sukces zależy od wzrostu przewagi konkurencyjnej i rentowności, przy jednoczesnym wykazywaniu dobrego zarządzania korporacyjnego. Wnikliwa analiza ryzyka oraz stworzenie środowiska dla innowacji jest tym, co pomaga w doskonaleniu organizacji.

 Jedną z istotniejszych zmian, jakie wprowadzają nowe normy, jest pojawienie się sformułowania „RYZYKA I SZANSE”. Pojęcia te są rozumiane odpowiednio jako problemy i niepewności w osiąganiu celów oraz wychodzenie poza oczekiwania i ustalone cele. Dzięki temu systemy zarządzania będą mogły osiągnąć zamierzone wyniki, a także ograniczyć lub zapobiec niepożądanym skutkom oraz dążyć do ciągłego doskonalenia.

 

  • Pojęcie ryzyka od zawsze było ukryte w ISO, jednakże obecne nowelizacje standardów wzmacniają jego znaczenie i wbudowują je do całego systemu zarządzania w organizacji
  • Podejście oparte na ocenie ryzyka zapewnia uznawanie  ryzyka  od początku i poprzez cały proces
  • Podejście oparte na ryzyku uaktywnia czynną część planowania strategicznego
  • Ryzyko jest często postrzegane tylko w sensie negatywnym. Podejście oparte na ocenie ryzyka może również przyczynić się do określenia szans. Może to być uważane za pozytywną stronę ryzyka i otwierać potencjał do doskonalenia

 

Dzięki wymianie doświadczeń z auditorami BSI, Konferencja pozwoli spojrzeć na konieczne zmiany okiem praktyka oraz pomoże w sprawnym przeprowadzeniu procesu aktualizacji systemów.


Do uczestnictwa w wydarzeniu zapraszamy Dyrektorów ds. Systemów Zarządzania, Managerów Jakości, Pełnomocników Zarządu oraz wszystkie inne osoby związane tematyką jakości w organizacjach, które muszą zmierzyć się z ustalaniem celów i procedur, przygotowywaniem audytów, komunikowaniem aktualizacji wśród pracowników i partnerów, a także z zapewnieniem wysokiej i stabilnej jakości oferowanych produktów i usług.

Konferencja Ryzyko w świetle nowych standardów ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 okiem praktyka

 

KONFERENCJA BSI

Ryzyko w świetle nowych standardów
ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 okiem praktyka

27 kwietnia 2016, Warszawa
HOTEL MARRIOTT, Sala Congress Hall, 3 piętro
godz. 10.00 - 16.00

 


PROGRAM KONFERENCJI

09.30    Powitanie przy kawie

10.00    Inauguracja, przedstawienie Gości Specjalnych (Joanna Bańkowska, Managing Director)

10.15    Ryzyko w świetle nowych norm ISO 9001:2015 i 14001:2015 (Rafał Śmiłowski, Dyrektor ds. Operacyjnych, Zarządzania Zgodnością i Ryzykiem, Auditor) Podejście oparte na ryzyku aktwną częścią planowania strategicznego w organizacji.

10.45    Wykorzystać zmiany (Elżbieta Olszewska, Trener i Auditor Systemów Zarządzania) Ważne jest by potrafić wspierać, promować i angażować swój zespół we wdrożenie zmian - takie umiejętności są gwarancją skutecznego i efektywnego wprowadzenia zmian.  

11.15    Przerwa kawowa

11.35    Zarządzanie Ryzykiem - identyfikacja, analiza, ocena (Dariusz Łydziński, Trener i Auditor Systemów Zarządzania) Rozpoznawanie, identyfikacja i ograniczanie ryzyka IT jako realnego niebezpieczeństwa dla funkcjonowania organizacji + warsztaty.

12.15    Jak zaplanować przygotowania do certyfikacji na zgodność z nową normą? Jak zaangażować kierownictwo? (Elżbieta Olszewska, Trener i Auditor Systemów Zarządzania) Podstawą skutecznego wdrożenia zmian w systemie jest kompleksowe i skuteczne planowanie działań oraz pełne zaangażowanie najwyższego kierownictwa. Jak sprawić, by kierujący organizacją promowali doskonalenie i podejście procesowe oraz byli wsparciem? Będziemy podpowiadać rozwiązania, które wskażą Państwu, jak tego dokonać i przygotować system do audytu zewnętrznego SZJ zgodnie z nowym wydaniem normy.

12.45    ISO 31000 jako pomoc w budowaniu metodyki szacowania ryzyka (Waldemar Gełzakowski, Trener Systemów Zarządzania). Wytyczne normy 31000 do zaprojektowania własnego procesu zarządzania ryzykiem w kontekście norm ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015.

13.15    Lunch

14.15    Wizualizacja procesów jako alternatywa dla tekstowej dokumentacji systemów zarządzania (Marek Smolski, Konsultant ds. Systemów Zarządzania). Prezentacja narzędzia do modelowania procesów biznesowych, diagramów organizacji zadań i przepływu odpowiedzialności w Twoich systemach zarządzania.

14.45    Przerwa kawowa

15.05    Trudne pytania - Co sprawia Ci najwięcej problemów? (Uczestnicy, Audytorzy i Trenerzy BSI). Wymiana doświadczeń z audytorami BSI -  Kontekst organizacji? Dokumentacja? Procedury? Przegląd systemu? Mapowanie procesów? Analiza Ryzyka czy....? Najważniejsze problemy aktualizacji w otwartej dyskusji z audytorami BSI.

Przygotuj swoje pytanie!

15.35    Organizational Resilience - Nowe normy ISO elementem budowania Trwałej Organizacji (Rafał Śmiłowski)

 

Program może jeszcze ulec drobnym modyfikacjom

Konferencja Ryzyko w świetle nowych standardów ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 okiem praktyka

 

KONFERENCJA BSI

Ryzyko w świetle nowych standardów
ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 okiem praktyka

27 kwietnia 2016, Warszawa
HOTEL MARRIOTT, Sala Congress Hall, 3 piętro
godz. 10.00 - 16.00

 

Miejsce:

Miejscem Konferencji będzie  komfortowy Hotel MARRIOTT w samym centrum Warszawy, tuż obok Dworca Centralnego i centrum handlowego Złote Tarasy oraz 7 km od międzynarodowego lotniska Chopina.

 

HOTEL MARRIOTT

Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

 

 

 

Sprawdź jak dojechać:


Konferencja Ryzyko w świetle nowych standardów ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 okiem praktyka

 

RELACJA Z KONFERENCJI BSI

Ryzyko w świetle nowych standardów
ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 okiem praktyka

27 kwietnia 2016, Warszawa
HOTEL MARRIOTT, Sala Congress Hall, 3 piętro

 

Kolejna edycja Konferencji BSI na temat Zarządzania Ryzykiem już za nami. Tym razem tematyka konferencji była poświęcona znaczeniu ryzyka w normach ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015. Wśród uczetników byli Dyrektorzy ds. Systemów Zarządzania, Managerowie Jakości, Kierownicy  i Pełnomocnicy Systemu Zarządzania Jakością.

W dniu 27 kwietnia  mieliśmy przyjemność zorganizować dla naszych klientów spotkanie z ekspertami i praktykami w dziedzinie tych międzynarodowych norm. Dzięki wymianie doświadczeń z auditorami BSI uczestnicy mieli okazję spojrzeć na konieczne zmiany okiem praktyka.

W czasie  konferencji eksperci BSI definiowali najważniejsze zagadnienia i wyzwania
w procesie aktualizacji systemów oraz poszukiwali odpowiedzi jak zapewnić sprawne przeprowadzenie tego procesu w organizacji. Uczestnicy mieli okazję poznać najnowsze rozwiązania wspierające organizację w przejściu na nowe wersje norm.

Uczestnicy mieli również możliwość zapoznania się z programem BIZAGI - praktycznym narzędziem do wizualizacji procesów. Na konferencji została także poruszona tematyka znaczenia norm ISO w budowaniu trwałej organizacji - firma BSI zaprezentowała nowy standard BS 65000 dotyczący Trwałości Organizacji.

Prelekcje były prowadzone przez praktyków - auditorów BSI oraz ekspertów zewnętrznych. Każdy z uczetników otrzymał od BSI bogaty pakiet materiałów dotyczących najważniejszych kwestii aktualizacji systemów. 

Konferencję zainaugurowała Joanna Bańkowska - Dyrektor Zarządzający BSI Group Polska. Prezentacje prowadzili wybitni eksperci i praktycy BSI: Rafał Śmiłowski - Dyrektor Operacyjny  i Auditor w BSI Group Polska, Elżbieta Olszewska - Trener BSI
i Auditor Systemów Zarządzania, Waldemar Gełzakowski - Trener Systemów Zarządznia BSI, Dariusz Łydziński - Trener BSI i Auditor Systemów Zarządzania, Marek Smolski - niezależny Konsultant ds. Systemów Zarządzania.

Niewątpliwym atutem konferencji byla część warsztatowa, podczas której była możliwość zadać naszym wykładowcom pytania dotyczące procesu aktualizacji.

Bogata i interaktywna formuła wydarzenia oraz możliwość wymiany doświadczeń zyskały uznanie uczestników. 

Żywe dyskusje kuluarowe dodatkowo były doskonałą okazją do pogłębienia poruszanej tematyki i  pozwoliył na nawiązanie nowych relacji. Mamy nadzieję, że udział
w konferencji pozwolił także na pogłębienie wiedzy i zdobycie praktycznych umiejętności, co pomoże w sprawnym przeprowadzeniu procesu aktualizacji systemów ISO.

Zapraszamy do obejrzenia FOTORELACJI Z WYDARZENIA

Dziękujemy uczestnikom za przybycie na naszą konferencję, prelegentom za możliwość wysłuchania inspirujących wykładów, a partnerom za współpracę.

Dziękujemy również Hotelowi MARRIOTT za wysokiej jakości obsługę i profesjonalizm.