ISO 14001:2015 Aktualizacja

15 września 2015 r. weszła w życie nowa norma ISO 14001:2015

ISO 14001 – System Zarządzania Środowiskowego, pierwsza na świecie międzynarodowa norma środowiskowa pomagająca tysiącom organizacji usprawniać ich działania w zakresie środowiska oraz zrównoważonego rozwoju od pierwszej publikacji normy BS 7750 w 1992 r.

Co kilka lat zostaje przeprowadzana aktualizacja normy, by zyskać pewność, że ISO 14001 dobrze funkcjonuje w organizacjach oraz wychodzi naprzeciw aktualnym potrzebom rynkowym.

Aktualizacja nie dotyczy tylko i wyłącznie praktyk dotyczących środowiska ale także zapewnia, że system zarządzania będzie trwały.

Przedsiębiorstwa, organizacje oraz całe społeczeństwa są odpowiedzialne za to by funkcjonować w sposób, który pozwoli zachować  zasoby Ziemi dla przyszłych pokoleń.

ISO 14001 został napisany z myślą o środowisku. Temat ten jest priorytetem dla powyższej normy. 

Biorąc pod uwagę obecny złożony i wymagający rynek ISO 14001:2015 dostarcza zintegrowane podejście do zarządzania środowiskiem - stawiajac zrównoważony rozwój na pierwszym miejscu w biznesie. 

Wszystkie certyfikowane organizacje na zgodność z ISO 14001:2004 mają jeszcze tylko kilkanaście miesięcy do dostosowania się do nowych wymagań. We wrześniu 2018 roku wszystkie obecne certyfikaty ISO stracą ważność i nie będą już uznawane.

 

● CZY MAM JESZCZE CZAS? 

Zostało mało czasu. Proces przygotowawczy wymaga wcześniejszego zaplanowania, zaangażowania i wdrożenia niezbędnych zmian.

● CO DALEJ? 

Bazując na danych komitetów ISO, w Polsce ponad 12 000 organizacji utrzymuje systemy zarządzania na zgodność z ISO 9001:2008 oraz ISO 14001:2004. Wiemy, że większość z nich wyraża chęć dostosowania swoich systemów do nowych wymagań wersji z 2015 roku, ale jednak dopiero w roku 2018.
Jako jednostka certyfikacyjna widzimy w tym duże ryzyko. Odwlekanie procesu przejścia na nowe normy powodować będzie nadzwyczajne spiętrzenie zamówień na audity, których realizacja będzie bardzo utrudniona. Aby uniknąć takiego ryzyka prosimy o kontakt z naszym biurem jak najszybciej w celu uzgodnienia najbardziej dogodnego terminu auditu. Nasz pracownik określi, ile obligatoryjnych wizyt pozostało Państwu do ostatecznego terminu „przejścia” na nowe normy. Istnieje również możliwość wykonania auditów na zgodność z nowymi normami poza ustalonym już cyklem wizyt, jednak wiąże się to z większymi kosztami ponoszonymi przez klientów.

Z uwagi na nowe elementy w nowej normie, przygotowania organizacji do aktualizacji swojego systemu najlepiej rozpocząć jak najwcześniej

 

Harmonogram zmian:

os-czasu-iso-9001

Wydaje się, że okres 3 lat od daty publikacji jest wystarczająco długi by dokonać wszelkich zmian, z naszego doświadczenia jednak polecamy, by rozpocząć proces przejścia jak najszybciej.

 


To jest świetny czas by zdobyć wiedzę o nowej normie i prześcignąć swoją konkurencję. Nasza szeroka oferta kursów jest przygotowywana przez najlepszych ekspertów. Informacje zdobyte na szkoleniu pomogą na płynne przejście na nową normę.

Nową normę można nabyć w języku angielskim w sklepie BSI 

Główne zmiany

Nowa norma wychodzi już we wrześniu 2015, będzie ona oparta o Załącznik SL – nową architekturę wysokiego poziomu, co pomoże ujednolicić wszystkie standardy systemu zarządzania.  

  • Nacisk na przywództwo
  • Koncentracja na zarządzaniu ryzykiem
  • Nacisk na cele, pomiar i zarządzanie zmianą
  • Komunikacja i świadomość
  • Mniejsza ilość wymogów o charakterze nakazów

Z nową normą organizacje z łatwością wdrożą system w swojej organizacji, co przyniesie jej wymierne korzyści w przyszłości.Formularz zapytania

Zaplanuj proces przejścia z BSI. Wypełnij poniższy formularz i uzyskaj bezpłatną wycenę lub zapytaj o więcej informacji.