ISO 9001:2015 Aktualizacja

 • Wprowadzenie

  Po publikacji nowej wersji normy ISO 9001:2015 dn. 23 września 2015 rozpoczął się trzy letni okres przejściowy dla organizacji posiadajacych System Zarządzania Jakością w oparciu o normę ISO 9001:2008.

  Z uwagi na nowe elementy w nowej normie, przygotowania organizacji do aktualizacji swojego systemu najlepiej rozpocząć jak najwcześniej. 


  Ponad 1.2 mln organizacji posiada certyfikat ISO 9001. Nowa wersja uwzględnia wiele kwestii, które zwiększają zdolność organizacji do konsekwentnego dostarczania produktów i usług, które spełniają wymagania klientów.

  Projekt normy został sporządzony w nowej formie, która jest wspólna dla wszystkich nowych standardów systemów zarządzania. Pozwoli to na łatwą integrację podczas wdrażania więcej niż jednego systemu. 

  Sprawdź terminy szkoleń dla ISO 9001:2015

  BSI pomoże Państwu w przeprowadzeniu zmian. Ściśle współpracujemy z naszymi Klientami oraz śledzimy postępy we wdrażaniu nowych wymagań norm. Mogą Państwo liczyć na nasze pełne wsparcie w zakresie szkoleń oraz materiałów pomocniczych, które pomogą Państwu w zrozumieniu istoty aktualizacji.

  Zapraszamy również do kontaktu poprzez poniższy formularz.

  Główne zmiany

  Nowy układ normy ISO 9001:2015:

  główne zmiany iso 9001

   

  Główne proponowane zmiany to:

  • Skoncentrowanie się na przywództwie
  • Koncentracja na zarządzaniu ryzykiem
  • Nacisk na cele, pomiar i zarządzanie zmianą
  • Komunikacja i świadomość
  • Mniejsza ilość wymogów o charakterze nakazów

  Harmonogram zmian:

  os-czasu-iso-9001

  Wydaje się, że okres 3 lat od daty publikacji jest wystarczająco długi by dokonać wszelkich zmian, z naszego doświadczenia jednak polecamy, by rozpocząć proces przejścia jak najszybciej.

 • Pytania

  ISO 9001:2015 - o normie

  Projekt końcowy (FDIS) normy ISO 9001:2015 – gdzie można znaleźć tekst?
  Zapraszamy do wizyty na stronie: shop.bsigroup.com

  Nowa architektura normy - co to takiego?
  Odpowiedź znajdziesz w materiałach video poniżej, naszych folderach do pobrania (bezpłatnie) oraz www.iso.org

  Kiedy będzie opublikowana aktualizacja normy ISO 9000?
  Nowelizacja normy ISO 9000:2015 została opublikowana jednocześnie z normą ISO 9001 w 2015 roku.

  Czy będzie nadal dostępna norma ISO 9004?
  Tak, dokument wciąż będzie funkcjonował

  Proces przejścia

  Proces przejścia - kiedy zacząć?
  Polecamy, by jak najszybciej zacząć komunikowanie wewnątrz organizacji o przejściu na nową normę ISO 9001:2015. Już teraz można przeprowadzić przegląd procesów w organizacji i sprawdzić czy są zgodne z nową architekturą wysokiego poziomu.

  Do kiedy norma ISO 9001:2008 zachowuje swoją ważność?
  Do kiedy można przeprowadzić certyfikację na zgodność z wymaganiami tej normy?
  Obecna norma zachowuje ważność do końca okresu przejściowego dla normy ISO 9001:2015 (3 lata-do września 2018 r.) 12 miesięcy po opublikowaniu nowej normy ISO 9001:2015 BSI wstrzyma wydawanie certyfikatów.

  UWAGA! Do końca okresu przejściowego wszystkie organizacje muszą przejść na normę ISO 9001:2015. Po tym czasie certyfikaty wydane na normę ISO 9001:2008 stracą ważność. 

  Czy podczas recertyfikacji w 2016 r istnieje możliwość przejścia na nową normę?
  Oczywiście, jednakże system musi spełniać wszystkie wymagania nowej normy ISO 9001:2015

  Nasza organizacja jest obecnie w trakcie wdrażania systemu. Zastanawiamy się nad certyfikacją na zgodność z ISO 9001. W jaki sposób powinniśmy działać?
  Zalecamy kontynuację wdrożenia systemu. Państwa organizacja ma 3 lata na przejście na nową normę ISO 9001:2015.

  Polecamy najpierw zapoznać się z wymaganiami nowej normy np. podczas szkoleń BSI. Dostępne szkolenia znajdą Państwo TUTAJ. Na szkoleniach zapoznają się Państwo dokładnie z drogą aktualizacji.

  Czy z przejściem na nową normę wiążą sie dodatkowe koszty oraz dodatkowe dni auditu?
  BSI pomoże w procesie przejścia zgodnie z harmonogramem wizyt nadzorczych, ale zostanie to uruchomione dopiero po publikacji nowej normy. Proces wygląda inaczej w związku z Klientami, którzy przenoszą się do BSI już po rozpoczęciu okresu przejściowego, a inaczej dla Klientów, którzy rozpoczynają proces w drugim lub trzecim roku po wydaniu publikacji nowej normy

  Czy będą jakieś dodatkowe koszty przy wznowieniu certyfikatu?
  Nie - jednakże zostanie to jeszcze potwierdzone 

  Jak możemy sprawdzić, w którym momencie przejścia na nową normę jesteśmy?
  BSI obserwuje postępy swoich Klientów we wprowadzaniu normy ISO 9001:2015. Zapewnimy obór odpowiednich szkoleń, które będą wspierały proces przejścia. Zachęcamy także do kontaktu z przypisanymi Państwu menadżerami ds. klienta.

  Zmiany w Normie

  Czy to prawda, że cykl PDCA nie będzie już częścią nowej normy ISO?
  Norma ISO 9001:2015 wciąż jest zbudowana zgodnie z założeniami cyklu PDCA. W nowej wersji normy wyraźniej zostało podkreślone znaczenie podejścia procesowego.

  Na co musimy być przygotowani posiadając certyfikat ISO 22000 (zarządzanie bezpieczeństwem żywności)?
  Już we wrześniu 2014 r rozpoczął sie proces nowelizacji ISO 22000. Powstająca norma dostosowana będzie do nowej architektury wysokiego poziomu. Więcej informacji na: www.iso.org

  Nasza organizacja posiada certyfikat z TS 16949/AS 9001 - czy te normy będą zmienione zgodnie z nową wersją ISO 9001:2015?
  Nadal czekamy na informacje. Aż do wyjaśnienia sytuacji należy zapewniać zgodność systemu z wymaganiami aktualnych norm.

  Jakie są dalsze losy normy ISO 13485 (wyroby medyczne)?
  Norma ta zostanie znowelizowana, nie przewiduje się jednak dostosowana jej do architektury wysokiego poziomu. Więcej informacji wkrótce.

  Gdzie mogę porównać jakie zmiany zajdą w wymaganiach ISO 9001:2008 i 2015?
  Zapraszamy do zapoznania się  z naszymi materiałami. Przygotowaliśmy dla Państwa szereg folderów do pobrania oraz materiały informacyjne video (poniżej z polskimi napisami)

  Obecnie korzystamy z normy ISO 31000 –Zarządzanie Ryzykiem – ryzyko jest nieodłączną częścią znowelizowanej normy, czy w związku z tym będą nam potrzebne obie normy?
  W tym przypadku obie normy będą jednakowo potrzebne. ISO 31000 koncentruje się na wypracowaniu podejścia do ryzyka w całej organizacji, natomiast ISO 9001 na tematach związanych z systemem, który skupia się na zadowoleniu klientów.

  Jak bardzo nowa norma różni się od projektu normy?
  Ostateczna wersja normy opiera się na komentarzach z ponad 90 karajów. W nowej normie występują takie elementy jak: wymagania dotyczące kontekstu organizacji i przywództwa oraz nowa architektura wysokiego poziomu, oraz wynikająca z niej numeracja punktów.

  W projekcie normy nie występuje wymaganie wyznaczenia przedstawiciela kierownictwa – jak będzie miało to wpływ na relacje z BSI, a także na wizyty nadzorcze BSI?
  Nadal będą mieli Państwo wyznaczoną osobę do bezpośredniego kontaktu  z BSI. Tutaj zmiana ta nie będzie miała wielkiego znaczenia. 

  Posiadamy system zintegrowany, który obejmuje ISO 14001 oraz OHSAS 18001. Jak zmiany zachodzące w ISO 9001 i tych normach mogą wpłynąć proces przejścia i cały system?
  Ułatwienie integracji w obrębie jednego systemu jest głównym założeniem zmian proponowanych w tych trzech dokumentach. Pozwoli to na większą ich spójność. Proszę zwrócić jednak uwagę na, że daty publikacji tych dokumentów są różne. Różne są także okresy przejściowe. Bardzo ważne będzie zaplanowanie procesu przejścia, w ten sposób by zachować certyfikaty każdego z systemów. Mogą Państwo liczyć na pomoc swojego dedykowanego menadżera ds. klienta BSI.

  Czy, pomimo że znany jest jedynie projekt normy, zaleca się jakieś działania, które pozwolą na wcześniejsze przygotowanie procesu przejścia?

   

  Jak przygotować się do zmian? Przykłady działań, rekomendowane przez BSI:

  • Uporządkuj system i dokonaj przeglądu aktualnego podejścia
  • Podejmij aktywną współpracę z kadrą kierowniczą organizacji. Proponowane zmiany będą miały wpływ na ich działania
  • Sprawdź w jaki sposób identyfikowane są procesy, jak wygląda zarządzanie nimi i ich nadzorowanie
  • Rozważ, jak najkorzystniej podejść do zagadnienia zarządzania ryzykiem i szansami
  • Rozważ korzyści z wprowadzenia zintegrowanego systemu zarządzania - jesli dysponujesz  więcej niż jednym cetyfikowanym systemem zarządzania
  • Projekt normy międzynarodowej zawiera cenne wytyczne, odnośnie pojęć zastosowanych w normie. Pojęcia te prawdopodobnie zostaną użyte w wersji końcowej normy.

  Wsparcie ze strony BSI

  Jak może mi pomóc Menadżer ds. klienta BSI?
  Osoba taka dysponuje wszystkimi aktualnymi informacjami, odnośnie procesu przygotowania znowelizowanej normy do publikacji. Po wydaniu normy mogą Państwo liczyć na pomoc managera, który doradzi jak spełnić nowe wymagania. Do Państwa zadań jednak należy zaplanowanie oraz wdrożenie zmian w organizacji. Dostępne będą także publikacje BSI wspierające wprowadzanie nowych wymagań.

  Prosimy o kontakt w celu uzyskania szerszych informacji: tel. (22) 330 61 80

  Jakie szkolenia oferuje BSI w związku z nowelizacja normy ISO 9001?
  Sprawdź tutaj

  Mam pytanie odnośnie mojej certyfikacji. Z kim się w tej sprawie kontaktować?
  Telefon do BSI: 22 330 61 80
  e-mail: infopoland@bsigroup.com
  bądź można wypełnić poniższy formularz zapytania:

 • Do pobrania

  ISO 9001:2015

   

  Zachęcamy do pobrania bezpłatnych materiałów pomocniczych dotyczących 
  ISO 9001:2015

  Załącznik SL   NOWOŚĆ

  ISO 9001:2015 Lista samooceny  NOWOŚĆ

  ISO 9001:2015 Plan przejścia  

  ISO 9001:2015 Przewodnik przejścia na nową wersję normy 

  Jakie zmiany nastąpią w przeprowadzaniu auditu? 

  Dlaczego norma ISO 9001:2015 jest korzystniejsza dla Państwa? 

  ISO 9001:2015 / ISO 14001:2015 Korzyści z przejścia na nowe wersje norm 

  ISO 9001:2015 Przewodnik po zmianach 

  Najczęściej zadawane pytania NOWA WERSJA

  Historia i przyszłość

  Istota nowelizacji

  Znaczenie ryzyka w zarządzaniu jakością

  Instrukcja wdrożeniowa NOWA WERSJA


  Więcej szczegółowych materiałów dotyczących nowej wersji normy otrzymają Państwo na naszych szkoleniach.

 • Video

  ISO 9001:2015 w pigułce

  Aby pomóc Państwu w zrozumieniu istoty aktualizacji ISO 9001:2015 przygotowaliśmy dla Państwa kilka filmów instruktażowych (filmy z napisami w języku polskim)

   

  Najważniejsze wskazówki dotyczące procesu Przejścia NOWOŚĆ

   

   

  Jakie są korzyści z wczesnego przejścia dla Państwa organizacji? NOWOŚĆ

   

   

  Jak przygotować się do przejścia na nowe wersje norm? NOWOŚĆ

   

   

  Znaczenie przywództwa w zaktualizowanych normach NOWOŚĆ

   

   

  Nowa wersja ISO 9001:2015 w szczegółach

   

   

  Wprowadzenie do aktualizacji ISO 9001

   

   

  Przygotowanie organizacji do aktualizacji

   

   

  Charles Corrie na temat aktualizacji ISO


Interesuje Cię Aktualizacja ISO? Wyślij do nas zapytanie
i zapisz się na nasz Newsletter!

Bardzo ważne jest, aby na bieżąco śledzić najnowsze informacje na temat działań dotyczących aktualizacji głównych norm dotyczących systemów zarządzania. Będziemy przekazywać aktualne informacje przez cały okres opracowywania norm do czasu opublikowania ich ostatecznej wersji.

Jeżeli mają Państwo pytania dotyczące nowego standardu prosimy o wypełnienie i przesłanie poniższego formularza. Jeżeli są Państwo zainteresowani aktualnościami z dziedziny systemów zarządzania prosmy o zapisanie się także na nasz Newsletter.