ISO 37001 System Antykorupcyjny

ISO 37001 jest nową międzynarodową normą opracowaną, aby pomóc organizacjom we wdrażaniu Systemu Zarządzania Antykorupcyjnego. W ramach normy określono szereg środków, jakie organizacja może wdrożyć, aby pomóc w zapobieganiu, wykrywaniu i zwalczaniu korupcji.

Norma ISO 37001 (dawniej BS10500), którą opracowano tak, aby możliwe było zintegrowanie jej z procesami i środkami kontroli w zakresie zarządzania istniejącymi w Państwa organizacji, jest również zgodna z ogólną strukturą ISO w zakresie norm systemu zarządzania, co pozwala na łatwą integrację np. z ISO 9001.

Wymogi określone w ISO 37001 obejmują dwa główne obszary:

  • działania korupcyjne prowadzone przez organizację, jej pracowników lub partnerów biznesowych dla osobistej korzyści,
  • działania korupcyjne prowadzone przez organizację, jej pracowników lub partnerów biznesowych w odniesieniu do ich działalności

Właśnie dlatego ISO 37001 wskazuje, jak powinna się kształtować etyka biznesu i etyka zawodowa oraz wskazuje metody radzenia sobie z rosnącymi, globalnymi zagrożeniami. Dowiedz się, jak chronić swoją firmę i pracowników, dzięki współpracy z nami.


Czy norma ISO 37001 jest odpowiednia dla Państwa działalności?

Norma jest elastyczna i można ją dostosować tak, aby zarządzać różnymi rodzajami korupcji oraz tak, aby odpowiadała wielu organizacjom, w tym:

  • dużym organizacjom i przedsiębiorstwom,
  • małym i średnim przedsiębiorstwom,
  • organizacjom publicznym i organizacjom non-profit,
  • organizacjom pozarządowym i charytatywnymCzym jest brytyjska ustawa o przeciwdziałaniu korupcji i łapówkarstwu (UK Bribery Act)?

Ustawa weszła w życie w lipcu 2011 roku. Stanowi ona cześć zarysu podobnych przepisów i konwencji opracowywanych na całym świecie, aby kształtować etykę biznesu i pomagać w zapobieganiu łapówkarstwa. Ustawa stanowi, że dopuszczanie się przez organizacje komercyjne tego, by osoby powiązane z nimi dokonywały przekupstw w ich imieniu, jest przestępstwem. Państwa firma będzie wtedy spełniała wymagania brytyjskiej ustawy, gdy będziecie mogli dowieść stosowania odpowiednich procedur antykorupcyjnych. Wytyczne rządu brytyjskiego, opublikowane 31 marca 2011 r. zawierają zalecenie, aby stosowane środki kontroli przeciwko łapówkarstwu zapewniały wystarczającą ochronę względem takiego poziomu ryzyka, na jakie firma jest narażona, zatem należy oszacować je i nakreślić odpowiednie planowanie.


Uzyskaj więcej informacji lub bezpłatną wycenę wypełniając poniższy formularz.