Szkolenia dla ISO 37001
Zarządzanie Antykorupcyjne

 System Zarządzania Antykorupcyjnego bazujący na normie ISO 37001,  zapewni Twojej firmie ramy zakazywania, zapobiegania, wykrywania,  zgłaszania oraz radzenia sobie z jakimkolwiek przypadkiem korupcji, który ma miejsce.

Nasze szkolenia z zakresu systemów zarządzania antykorupcyjnego (SZA) zostały opracowane  we współpracy z City of London Police oraz Economic Crime & Fraud Training Academy. The city of London Police jest założycielem International Foreign Bribery Taskforce i pracuje z agencjami egzekwującymi prawo na całym świecie w celu przeprowadzenia dochodzeń i zapobieganiu ekonomicznym przestępstwom.

Szkolenia odbywają się w takiej formie, abyś mógł zapoznać się z normą, nauczyć jak wdrażać systemy w organizacjach, i jak je auditować.

Szkolenia

Auditor Wewnętrzny ISO 37001:2016
NOWE SZKOLENIE

1390 zł
+ VAT

2 dniowe szkolenie

    To dwudniowe szkolenie dostarcza wiedzy o wszystkich aspektach procesu auditu wg normy ISO 37001. Uczestnik będzie prowadzony przez wszystkie etapy auditu łaczące element teoretyczne i praktyczne. Wykorzystując połączenie współpracy, ćwiczeń praktycznych oraz technik szybkiego uczenia się uczestnik uzyskuje wiedzę na temat prawidłowych działań auditowych.

Szczegóły szkolenia Auditor Wewnętrzny ISO 37001:2016
NOWE SZKOLENIE